Siriskjær

Seminar: Kvalitetsprogram

  Sist oppdatert 20.02.2013
Et kvalitetsprogram klargjør ambisjonsnivået for alle fag og faser i et byggeprosjekt. I seminaret formidles kunnskap om- og erfaringer fra bruk av kvalitetsprogram i Norwegian Wood prosjektet Siriskjær og i Storøya grendesenter i Bærum kommune.

VELKOMMEN
NORWEGIAN WOOD

KLARER VI Å ØKE KVALITETEN PÅ BYGG I NORGE? 
Egil Skavang, Byggekostnadsprogrammet.

HVA ER ET KVALITETSPROGRAM - EKSEMPEL SIRISKJÆR 
Rolf Hagen, Context AS.
Last ned Kvalitetsprogram for Siriskjær her
Les mer om Siriskjær i Ecobox prosjektdatabase

MILJØAMBISJONER  - FRA MÅL TIL HANDLING ?
Presentasjon og drøfting
Bjørg Tysdal Moe, Varaordfører, Stavanger Kommune                      

PAUSE

ERFARINGER MED KVALITETSPROGRAM: STORØYA GRENDESENTER 
Kristine Hjellup Horne, Bærum kommune.    
Les mer om Storøya grendesenter i Ecobox prosjektdatabase

FORANKRING OG MULIGHETER I LOVVERKET   
Pål F. Lorentzen, Seniorrådgiver, KRD

SPØRSMÅL OG DISKUSJON OG AVSLUTNING

TAKK FOR I DAG

Vi tar forbehold om endringer i programmet.


Dette innholdet er en del av Norwegian Wood

Basic CMYK