Montering av massivtreelementer på Preikestolhytta.

Seminar: Miljøvennlig Materialbruk

  Sist oppdatert 06.06.2014
En viktig del av arbeidet med miljøvennlig materialbruk i Norge i dag handler om å finne ut hva de enkelte byggematerialene faktisk inneholder. Seminaret vil formidle praktiske råd for materialvalg og erfaringer med innhenting av miljødeklarasjoner i Norwegian Wood og i Mikado-prosjektet.

VELKOMMEN
NAL|ECOBOX og møtelder Katharina Th. Bramslev, Hambra AS, tidligfaserådgiver
Norwegian Wood.

ARBEIDET MED MILJØVENNLIG MATERIALBRUK I NORWEGIAN WOOD
Katharina Th. Bramslev, Hambra AS.

ERFARINGER MED Å ETTERSPØRRE MILJØDEKLARASJONER
Ingrid Sekse, Rogaland Entreprenør AS
Les mer om Marialunden i ECOBOX prosjektdatabase

HVORFOR ARBEIDE MED MILJØDEKLARASJONER?
PRODUSENTENES ERFARINGER

Hallvard Thomassen , Moelven limtre AS.

Pause


MIKADOPROSJEKTET - MILJØ, KARTLEGGING OG DOKUMENTASJON
Kjersti Folvik, SINTEF Byggforsk
Les mer om MIKADOher

PRAKTISKE RÅD FOR MILJØVENNLIGE MATERIALØVALG:
ER TRE ALLTID MILJØVENNLIG?

Bjørn Berge, Gaia Lista
                   

PRAKTISKE RÅD FOR MATERIALVALG: ER DET LOV Å BRUKE HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER I NORGE I DAG?
Katharina Th. Bramslev, Hambra AS.

ARBEIDET MED MILJØVENNLIG MATERIALBRUK PÅ
PREIKESTOLEN FJELLSTUE

Bernt Krogh, Stavanger Turistforening
Les mer om Preikestolen fjellstue i prosjektdatabasen

SPØRSMÅL/DEBATT

AVSLUTNING

Vi tar forbehold om endringer i programmet.


Dette innholdet er en del av Norwegian Wood

Basic CMYK