Norwegian Wood prosjektet Bogafjell 1

Seminar: Universell Utforming

  Sist oppdatert 20.02.2013
Med utgangspunkt i Norwegian Wood byggeprosjektene vil vi se nærmere på universell utforming i boliger. Hva skal til for å oppnå gode boligområder? Hvilke hensyn må tas på overordnet nivå og hvilke er viktige i detaljeringsfasen?

UNIVERSELL UTFORMING I NORWEGIAN WOOD
Guro Aalrust, NAL | Ecobox.

ONE SIZE FITS ALL? 
Universell utforming som kvalitetstempel, hva vil det si?
Karin Høyland, Fakultet for Arkitektur og billedkunst, NTNU.
           
BOGAFJELL 1: MULIGHETER OG BEGRENSNINGER I KUPERT TERRENG
Hans Olav Hansen, Ramp AS.
Les også mer om Bogafjell i Ecobox prosjektdatabase.

EGENES PARK: UTEOMRÅDENE 
 Kari Monstad, Riss landskap  AS
Les også mer om Egenes park i Ecobox prosjektdatabase
                                                                    
EGENES PARK: UNIVERSELL UTFORMING 
Edel Heggem, Vista utredning.

PAUSE      

NYE PREMISSER OG VERKTØY I PLAN OG PROSJEKTERINGSPROSESS 
Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat
Se også fremviste filmer på www.dinfeil.no

SANSERNES BOLIG - om oplevelse og kvalitet og  universell utforming 
Camilla Ryhl, Statens Byggeforskningsinstitut

SPØRSMÅL OG DISKUSJON

TRANSPORT TIL ETTERMIDDAGS SEMINAR.
LUNSJ (inntas der hvor du skal delta på ettermiddags seminar)


Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Dette innholdet er en del av Norwegian Wood

Basic CMYK