Flere søkemuligheter

Falck Ytters Plass

  Sist oppdatert 13.06.2012

Forretningssenter med leke- og grøntareal på taket

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2003

Prosjektet ligger ved Ila i Oslo. Det er oppført et nytt nærsenter med butikker og leiligheter.

falck - grønne

Tidligere eksisterende ballplass er reetablert over forretningssenter med fotballbane av kunstgress, streetbasketballbane og oppholdsarealer. Videre er det etablert egne, grønne utearealer for boligene - også på taket.

Prosjektet er finansiert av utbygger, men forvaltes av kommunen. Det er gitt spillemidler til kunstgressbanen. Arealet er regulert til offentlig friområde og er offentlig tilgjengelig. Det har gitt et forbedret lekeareal for barna i området og området er aktivt benyttet.


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Waldemar Thranes gate 25
Sted/bydel: St.Hanshaugen
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2003
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg , Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Biltorget AS | Oslo kommune, Friluftsetaten
Hovedentreprenør: Veidekke ASA
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.