Flere søkemuligheter

Fartein Valen Scenen

  Sist oppdatert 19.04.2013

Kulturscene med fleksible løsninger og miljøvennlig materialbruk.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 1

Haugalandet er et nasjonalt tyngdepunkt for arbeidet tilknyttet komponisten Fartein Valen og hans musikk bla. med den årlige Fartein Valen-festivalen. Den planlagte kulturscenen er tenkt som en synliggjøring av denne komponisten.

Tomten har en sentral beliggenhet ved Smedasundet og innseilingen til Haugesund, hvilket passer meget godt inn i Open Port-konseptet (Stavanger 2008). Tomta omgitt av bygg med diverse funksjoner, mye kultur, ny utescene. Hotell Maritim / Høvleriet, Slakterhuset.

Prosjektet utfyller og tilpasser seg omkringliggende funksjoner. Arkitekten etterstreber å gi bygget en utforming som skaper nye urbane rom, heller enn et mer ordinært "infill"-prosjekt.

Prosjektet inneholder et stort multifunksjonelt rom på bryggenivå og en mindre sal Valen-rommet på planet over. Det multifunksjonelle rommet skal kunne benyttes til seminar, symposium, utstilling, film- og teater forestillinger, fest, bryllup etc.
Vandringen opp til Valenrommet har analogi til Valens musikk, ikke umiddelbart lett tilgjengelig, men tilnærmingen gir overraskelser. Musikken og posisjonen på toppen av bygget gir begge nye inntrykk til den som når frem. Den planlagte scenen fremstår ikke som en konvensjonell bygning, men kan gjerne assosieres med stort musikkinstrument. 

Prosjektet åpner for mange nye funksjonelle muligheter inne og ute, i et viktig urbant område.

Status:
Fartein Valen Scenen foreligger her som skisseprosjekt. Prosjektet vil ikke realiseres pga. endrede prioriteringer i arealdisponering.

Materialbruk

Det multifunksjonelle rommet har et vidtspennende tak utviklet ved å bruke store boks bjelker laget av limtrebjelker. Det er en god og synlig balanse mellom spennet over det multifunksjonelle rommet og den utkragende delen av Valenrommet over tribunen. Hulrommet med luft inne i bokskonstruksjonen kan brukes til varmeisolasjon samt tjene som akustisk kropp.

Universell utforming

Det prosjekterte bygget er planlagt med hovedadkomst uten trinn. Dette gjelder både det multifunksjonelle rommet og Farteinvalen rommet. På de skrånede takrampene oppå det multifunksjonelle rommet, dannes et nytt urbant uterom med god fremkommelighet og  med utsikt til sjøen og en utendørs scene.


PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Haugesund
Kommune: Haugesund
Prosjektperiode: 1
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg
Forbildeprogram: Norwegian Wood
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Prosjektbeskrivelse (Vulkan arkitekter AS, Walter Untarrainer).