– Arbeidet med en felles arkitekturpolitikk, var en god øvelse i å avgrense vårt enorme fagfelt. For at vi skal ha påvirkningskraft og få gehør politisk, er det viktig å fokusere på noen felles mål, sier fagsjef Camilla Moneta. Foto: Tommy Ellingsen

Felles politisk plattform for arkitekturfeltet

  Sist oppdatert 13.05.2020
Arkitektorganisasjonene har levert et samlet innspill til de politiske partienes programarbeid fram til stortingsvalget i 2021.

De norske arkitektorganisasjonene innen arkitektur, interiør- og landskapsarkitektur har utarbeidet en felles politisk plattform for arkitekturfeltet. Plattformen slår fast en rekke tiltak og mål som organisasjonene er enige om å jobbe for.

Fagsjef Camilla Moneta har deltatt på vegne av Norske arkitekters landsforbund.
– Arbeidet med en felles arkitekturpolitikk, var en god øvelse i å avgrense vårt enorme fagfelt. For at vi skal ha påvirkningskraft og få gehør politisk, er det viktig å fokusere på noen felles mål, sier hun.

– Dokumentet er et resultat av en lengre prosess, interessante diskusjoner i arbeidsgruppa og god forankring blant alle arkitektorganisasjonene. Det har vært en glede å samarbeide med dyktige kolleger, som både har formuleringsevne og beslutningsevne. Nå har vi et dokument som hver arkitektorganisasjon kan benytte slik vi mener er hensiktsmessig videre. Styrken til en felles plattform, er at vi vil fremstå mer helhetlig som bransje, og slik ha en tydeligere stemme mot politikere, sier Moneta.

Første felles plattform
Arkitektene samarbeider ofte om enkeltsaker, men dette er første gangen arkitektorganisasjonene samler seg om en felles plattform for det fagpolitiske påvirkningsarbeidet. Sammen med arkitekt- og planleggerutdanningen og flere andre aktører har interesse- og fagorganisasjonene på arkitekturfeltet samarbeidet om et felles fagpolitisk grunnlag. Plattformen består av to overordnede hovedmål og fire fokusområder.

Hovedmål: Et formalisert politisk ansvar for de bygde omgivelsene
Samfunnet investerer enorme ressurser i de bygde omgivelsene. Et tydelig og helhetlig politisk ansvar for den samlede fysiske planleggingen gjennom en egen fagkomite på Stortinget, vil samle politiske prioriteringer og sikre en større positiv samfunnseffekt av det som planlegges og bygges. Arkitekturfeltets felles politiske hovedmål er en stortingskomité med ansvar for de bygde omgivelser, og en offentlig utredning om fysisk planlegging.

God arkitektur for et bedre samfunn: Fokusområder
I tillegg til hovedmålet over, har arkitektorganisasjonenes politiske plattform fire fokusområder med underliggende delmål, hvor partiet kan hente godt utredede forslag til konkrete mål og tiltak for bedre bygde omgivelser. Fokusområdene er

 1. Bolig og bomiljø
 2. Offentlige anskaffelser
 3. Fortetting og arealbruk
 4. Gjenbruk og transformasjon

Tiltakspunktene under hvert av disse saksfeltene understreker arkitekturfagenes betydning for å oppnå sentrale samfunns- og bærekraftsmål, for eksempel knyttet til beredskap, folkehelse, klima og god bruk av offentlige ressurser.

Vi trenger gode og fleksible bygninger og byrom. Dette er for tiden aktualisert for eksempel ved at smittehåndteringen både stiller krav til at vi må holde avstand til hverandre, samtidig som vi mennesker alltid vil ha behov for å møtes og samhandle. De bygde omgivelsene er en del av den gode samfunnsplanleggingen.

Basert på plattformen har organisasjonene levert innspill til alle de politiske partienes programarbeid. I året som kommer vil arkitektorganisasjonene bruke plattformen aktivt i sitt politiske arbeid, både i felles tiltak og i prioriterte enkeltsaker.

– På vegne av alle landets arkitekter kan vi med stor begeistring og stolthet endelig offentliggjøre et dokument som hele fagmiljøet stiller seg bak. Det ligger stor grad av vilje, kraft og motivasjon fra organisasjonene i utviklingen av dette dokumentet, som vi mener er tydelig, spisst og avdekker et stort behov for tettere dialog med politikere fremover, sier Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund.
– For første gang kan vi stå tydelige, sterke og samlet i disse sakene som er viktige for oss alle. Dette gjør at vi har en politisk påvirkningskraft vi tidligere bare kunne drømme om. Vi gleder oss til å diskutere dette videre med politikerne.

Fakta

 • Disse står bak plattformen
  • Arkitektbedriftene i Norge
  • Arkitektenes fagforbund
  • Norske arkitekters landsforbund
  • Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
  • Norske landskapsarkitekters forening
 • I tillegg har arkitekt- og planleggerutdanningen og andre relevante aktører bidratt i plattformarbeidet:
  • NTNU – Fakultet for arkitektur og design
  • NMBU – Fakultet for landskap og samfunn
  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Bergen Arkitekthøgskole
  • Nordnorsk arkitektur- og designsenter

Arbeidet har vært ledet av Design og arkitektur Norge, DOGA

Les God arkitektur for et bedre samfunn her.