Bilde av konkurranseområdet ved Store Lungårdsvann som nå skal opparbeides til bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen. Foto: Geir Sætveit

Fem team er prekvalifisert til å levere mulighetsstudie for bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen

Tekst Pressemeld. Bymiljøetaten, Bergen kommune Sist oppdatert 16.12.2019
I forbindelse med planlegging av bystrand og ny Lungegårdspark er det blitt gjennomført en prekvalifisering av innkomne tilbud i den begrensete plan- og designkonkurransen EØS 018-2019. Innleveringsfristen for å levere tilbud var 8. november 2019. Det var 25 leverandører som leverte søknad om deltagelse i prosjektet, og det var gode kandidater som leverte tilbud. Det kom inn tilbud fra hele Skandinavia, Sverige, Norge og Danmark. Dette viser at det er stor interesse og engasjement for denne type tverrfaglige prosjekter.

Prekvalifiseringsprosessen

Det ble foretatt en kvalifikasjonsvurdering av tilbudt team, hvor de skulle vise økonomisk evne til å gjennomføre prosjektet og teamets faglig kompetanse og erfaring fra lignende prosjekt. Det ble så tatt en vurdering av erfaring og kompetanse hos fagansvarlig og vurdering av oppgaveforståelse som gikk ut på å besvare tre spørsmål.  

Fagansvarlige innenfor følgende fag ble vurdert:

 • Landskapsarkitektur
 • Arkitektur
 • Lysdesign
 • Geoteknikk
 • Bygningsteknisk kompetanse
 • Elektro
 • VA /overvannshåndtering
 • 3D visualisering

Følgende tre spørsmål skulle besvares:

 1. Hva vil brukerne etterspørre av aktivitets- og rekreasjonsmuligheter i fremtiden (om 50 år) i et område med denne form, størrelse og beliggenhet?
 2. Universell utforming av området er sentralt. Hvordan utforme rekreasjonsområder og aktivitetsområder som er tilgjengelig og inkluderende for alle, uavhengig av funksjonsevne?
 3. Hvordan utforme en variert, mangfoldig og bærekraftig strandlinje som gir mulighet for ulike former for vannkontakt og opplevelser tilknyttet vann?     

Tilbudene ble vurdert av 7 medarbeidere fra Bymiljøetaten og VA-etaten i Bergen kommune med ulik faglig kompetanse.

Team fra Danmark, Sverige og Norge

Følgende fem team ble valgt ut til å utarbeide mulighetsstudier i 2020:

 • White Arkitekter AB (Svensk)
 • SLA Norge AS (Norsk)
 • WERK Arkitekter ApS (Dansk)
 • Sangberg Architects ApS (Dansk)
 • Arkitektgruppen Cubus AS  (Norsk) 

«Det har vært stor interesse for prosjektet, og vi er godt fornøyd med å kunne velge blant de beste firmaene i Skandinavia til å delta i mulighetsstudien om bystrand og ny Lungegårdspark. Dette viser at prosjektet vekker oppsikt også utenfor landegrensene.» - Geir Haveraaen, avdelingsleder for gjennomføringsavdelingen i Bymiljøetaten i Bergen kommune.  

Arbeid med mulighetsstudien våren 2020

I januar vil det avholdes en oppstartkonferanse med påfølgende befaring for de fem utvalgte teamene. Innleveringsfristen for mulighetsstudiene er foreløpig 27. mars 2020. På våren vil det settes opp en utstilling av de innkomne mulighetsstudiene som vil holdes åpen for alle. I tilknytning utstillingen vil det åpnes opp for muligheten for å komme med innspill og ønsker fra innbyggere. Sted og tidspunkt for utstillingen vil annonseres i god tid. De innkomne mulighetsstudiene vil bli vurdert av en bredt sammensatt jury, hvor det til slutt vil kåres en vinner som skal utarbeide forprosjekt for området.

Tidsplan

Milepælene for konkurransen er beskrevet under. Vær oppmerksom på at konkurransearrangøren forbeholder seg retten til å endre både milepæler og datoer

 • Oppstartsmøte og befaring for prekvalifiserte team Januar 2020. 
 • Frist spørsmål til konkurranseprogrammet 28.02.2020 kl. 14.00
 • Frist innlevering av konkurranseutkast 27.03.2020
 • Utstilling av alle innleverte konkurranseutkast Våren 2020.
 • Juryering 16.04-14.05.2020
 • Forhandlinger Uke 21-23 (2020)
 • Offentliggjøring resultat av konkurransens vinner 12.06.2020
 • Vedståelsesfrist 20.09.2020

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål og svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i Mercell.