Begrenset plan- og designkonkurranse for området Torget–Bryggen. Illustrasjon fra konkurranseprogrammet. Foto: Bergen kommune

Fem team valgt ut til Torget–Bryggen i Bergen

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 18.02.2019
Bergen kommune er nå ferdig med utvelgelsesprosessen til begrenset plan- og designkonkurranse for området Torget–Bryggen og har offentliggjort hvilke fem team som er valgt ut til konkurransen.

I invitasjonen fra Bergen kommune står det følgende krav: Det overordnede målet er å få belyst løsninger som gir best mulig integrering av bybane, ivaretar kulturmiljøet, og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom med gode forutsetninger for et vitalt byliv. Bergen kommune ønsker med denne konkurransen å få et kompetansetilfang fra et bredt fagmiljø og vil sette som krav til teamsammensetningen at det er med et Wildcardkontor.

Følgende fem team er valgt ut av 23 søkere er:
Skjermbilde_01

Bergen kommune opplyser at det var svært mange gode søknader og langt flere enn de 5 var godt kvalifisert. De utvalgte er fem svært gode team med ulike innfallsvinkel til oppgaven. Utvelgelsen har bestått av et bredt team med fagfolk og har landet på de fem utvalgte etter en helhetlig vurdering av alle kriteriene for utvelgelsen. Erik Sandsmark, Sivilarkitekt MNAL var oppnevnt av NAL.

Konkurransen er av stor nasjonal betydning og Bergen kommune ser frem til gode besvarelser på en oppgave som er krevende og spennende for Bergen. Det er byrådsavdeling for byutvikling som står ansvarlig for konkurransen og byarkitekt har bidratt inn i arbeidet. Det er innleveringsfrist for konkurransen 04.05.2019.

Kort om konkurranseoppgaven:

Bergen kommune inviterer til en begrenset plan- og designkonkurranse i forkant av reguleringen av Bybanen til Åsane. Konkurranseområdet omfatter byrommene fra Torget til Bryggen. Det overordnede målet er å få belyst løsninger som gir best mulig integrering av bybane, ivaretar kulturmiljøet, og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom med gode forutsetninger for et vitalt byliv. Konkurransen fokuserer på byrommenes muligheter når bybanen skal gjennom og Torgstrategien skal realiseres. Det er byens viktigste byrom både i kraft av sin historie, forhold til sjøen og i forhold til sin sentrale beliggenhet.

Skjermbilde_03

Begrenset plan- og designkonkurranse for området Torget–Bryggen. Illustrasjon fra konkurranseprogrammet. Foto: Bergen kommune