Arkitektene Einar Hagem (Lundhagem) og Marius Mowé (Atelier Oslo) viser hvordan lyssjaktene i Deichman Bjørvika er bygget opp. Fra kurset Deichman i dybden. Foto: TC media

Fire populære kurs på tilbud i desember

  Sist oppdatert 02.12.2020
Vi har valgt ut fire favoritter som nå selges til en redusert pris i desember: Lær mer om tekniske løsninger i Deichman, programmering av skoler, bokvalitet i alderdommen og fortettingsstrategier.

I desember gir vi 40 prosent rabatt på disse nettkursene. Rabatten trekkes fra på fakturaen. Prisene somn er oppgitt er før rabatt.

Deichman i dybden 

Halvdagskurs

Det nye biblioteket i Bjørvika er blitt et signalbygg og et pulserende knutepunkt. Deichman Bjørvika er også et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og er bygget med passivhusnivå og fremtidsrettede, klimavennlige løsninger.

Biblioteksbygget, som er tegnet av Lundhagem og Atelier Oslo, har mange innovative tekniske løsninger og omtales som en ingeniørbragd. Hvordan har resultatet blitt og hvordan fungerer bygget? På dette halvdagskurset blir prosessen, utfordringene og løsningene tverrfaglig presentert. På film får vi også en kort omvisning i bygget, ved biblioteksjef Knut Skansen, arkitektene Einar Hagem og Marius Mowé og interiørarkitektene Silje Brænde og Are Fredrik Berg. 

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med FutureBuilt.

 

Programmering av skoler

Lær hva ny lærerplan og digitale skoler betyr for programmering av skolebygg. 

Det er innført en ny læreplan for den norske skolen. Dette kurset gir deg svar på:

• Hvordan det vil påvirke programarbeidet, og kanskje ditt skoleprosjekt? 

• Hvilken sammenheng det er mellom programmet og det endelige prosjektet? 

• Hvordan lager man et godt arealeffektivt funksjonsprogram? 

Kurset har også relevans for alle type programarbeid og prosjekter og passer for arkitekter, offentlige byggherrer, skoleledere, pedagoger, den som til daglig jobber med skolespørsmål eller akkurat nå er i oppstartsfasen i et skoleprosjekt.

Foredragsholdere er blant andre Merete Heggernes og Jostein Danielsen, som begge er skoleplanleggere og skoleutviklere. 

 

Bokvalitet i det tredje hjemmet

 

Kan arkitekter bidra til en god alderdom?

Hvordan kan arkitekter bidra til en god alderdom – og samfunnet til en aldersvennlig stedsutvikling? Det som ofte omtales som det tredje hjemmet, kan både være tilpasninger i eksisterende bolig, utvikling av bofelleskap, omsorgsbolig eller sykehjem. Kurset tar for seg varierte løsninger, og demenslandsbyen Carpe Diem i Bærum er blant prosjektene som presenteres på kurset. 

 

Fortetting i knutepunkter

Når alle vil bo på samme sted, reise kortest mulig til jobb og ha alle tilbud en kort gåtur unna, skaper det utfordringer for arkitekter og byplanleggere. Hvordan blir vi best i kunsten å planlegge tett og bra? 

Hva skal til for å sikre effektiv arealutnyttelse og samtidig en utforming som styrker byens eller stedets urbane kvaliteter? Dette kurset gir deg kunnskap om ulike fortettingsstrategier i nasjonale-, regionale- og lokale knutepunkter, og viser hva sammenhengen er mellom områdetypologi og fortettingskapasitet, og hvordan ulike tetthetsintervaller krever svært forskjellige formsvar.