Fire team valgt ut til Moholt

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 29.03.2017
Studentsamskipnaden i Trondheim har nå offentliggjort hvilke team som er valgt ut til arkitektkonkurransen om studentboliger på Moholt:
  • Fantastic Norway AS (Wildcard) og Brendeland og Kristoffersen arkitekter AS
  • Rodeo Arkitekter AS (Wildcard), Architectopia AS (Wildcard), Lusparken AS og Landskaperiet AS
  • MDH Arkitekter SA (Wildcard) og Arne Henriksen Arkitekter AS
  • Anne Lise Bjerkan Sivilarkitekt MNAL (Wildcard), Moseng Poulsen Arkitektur AS (Wildcard) og Erik Langdalen Arkitektkontor AS (Wildcard). Team Bjerkan –MOPO-Langdalen

Arrangørene informerer videre om at det var i alt 18 påmeldte team med høy faglig kvalitet.

Konkurransearbeidet starter med at Studentsamskipnaden inviterer til en workshop 17. januar 2013.

Disse 18 teamene meldte seg på prekvalifisieringen: 

Arkitekt August Schmidt og Rintala Eggertsson arkitekter
Team Bjerkan - MOPO - Langdalen
PML arkitektur as og Jstarkitekter AS
alt.arkitekter as
Fantastic Norway, Brendeland og Kristoffersen
Rodeo Arkitekter AS og Architectopia, Lusparken AS og Landskaperiet
Various architects, Lusparken AS og Rambøll
Eriksen Skajaa Arkitekter og Siri Luise Rørholt
Ida arkitekter AS
MDH Arkitekter SA og Arne Henriksen Arkitekter AS
Mellomrom arkitektur & design as
Lala Tøyen AS, Rever og Drage arkitekter og Pir II Oslo
Superunion Arcitects AS
Tyin tegnestue arkitekter AS og Svein Skibnes Arkitektkontor
OPA Form AS og Voll arkitekter AS
Topic Arkitekter og Code Arkitektur AS
Arkitekturfabrikken AS og Haugen/Zoar Arkitektur AS
Malarchitecture AS