Illustrasjon: Fra hytte på Lille Arøya, arkitekter og foto lund hagem arkitekter. Fra kurset "Rom for vann – prosjektering av våtrom" 6. september.

Flere nyheter i høstens kurskalender

Tekst Dagny Marie Bakke/Reidun Granberg Sist oppdatert 20.08.2018
Nytt denne høsten er et spesialutviklet kurs om planlegging og helse, en befaring til NTNU Gjøvik og et skrivekurs om estetikk i plan- og byggesaker. Ellers tar vi opp igjen og har videreutviklet kurs om overvannshåndtering, ombruk av eksisterende bygg og detaljering og bygningsfysikk – det siste med tittelen: «De vanskelige detaljene».

Aktuelt fra regelverket er høstens første kurs og avholdes allerede 23. august. I dette minikurset på to timer blir du oppdatert på endringer i Plan- og bygningsloven. To nye veiledere fra Oslo kommune, Balkongveileder og Utearealnorm blir også gjennomgått. Disse veilederne omhandler problemstillinger som vi finner over hele landet og er derfor også interessant for de som arbeider utenfor Oslo. Arrangementet er gratis for medlemmer av NAL.

Er du nyetablert eller har behov for å profesjonalisere arkitektpraksisen? – Dette er kurset for deg. Egen arkitektpraksis - drift og regelverk arrangeres 30. august. Det mange nye områder du må sette deg inn i som avtaler og regelverk, økonomistyring og markedsføring når du skal starte og drifte en ny arkitektpraksis. Erfarne jurister/advokater, arkitekter og daglig ledere fra ulike arkitektfirmaer deler kunnskap og erfaring, blant annet Hjort advokater, Skajaa arkitekter, Lie Øyen Arkitekter, Nordic, Lund + Slaatto og MAD. 

Bli bedre både til å diskutere, argumentere og å skrive om estetikk
Kurset Estetikk i plan- og byggesaker som går 11. september, handler om å arbeide målrettet med saksbehandling for å oppnå estetiske kvaliteter i omgivelsene. Kurset kan kombineres med et praktisk skrivekurs på ettermiddagen. Kursleder er journalist og billedkunstner Eirik Audunsson Skaar. Han har lang erfaring med undervisning og har holdt flere kurs i hele landet i NALs regi.

Kurset, inkludert skrivekurset på ettermiddagen, vil gjøre deg bedre rustet til å skrive engasjert om de estetiske sidene ved arkitektur og stedsutvikling. Skrivekurset består av forelesninger og gjennomgang av teksteksempler samt en hjemmeoppgave. Skriveråd og individuell veiledning blir gitt underveis.

Ombruk – bevaring og fornyelse
Det var stor interesse for vårens kurs om ombruk – bevaring og fornyelse. Torsdag 6. november er det klart for nok et kurs om dette temaet, Ombruk - bevaring og fornyelse - fra funksjonalismen til 70 - tallet.  Hvilke spesielle utfordringer knytter seg til denne perioden i forbindelse med ombygging, oppgradering og transformasjon? Vi bør i dag i større grad se på eksisterende bebyggelse som en verdifull kulturhistorisk og økonomisk ressurs. Bevaring og utvikling gjennom ny bruk er også en del av det grønne skiftet. 

Befaring til Gjøvik og forskningslaboratoriet for universell utforming 
Denne høsten får du mulighet for å teste Universell utforming i 1:1. 15. november inviterer NAL til en heldagsbefaring til forskningslaboratoriet for Universell utforming på NTNU Gjøvik. I tillegg skal vi se nærmere det nye Smaragdbygget på NTNU Gjøvik, tegnet av Reiulf Ramstad arkitekter. Bygningen er koblet med gangbroer til to eldre bygg, og skal være et forbilde når det gjelder universell utforming. Det blir omvisning ved arkitekten. 

Hvordan takler du de vanskelige detaljene?
Dette er ikke det første kurset om detaljering og bygningsfysikk – men vinklingen er ny. Godt utformede detaljer på flere nivå er viktig ikke bare for det arkitektoniske uttrykket i et bygg, men også for å unngå fukt og byggskader. Kurset «De vanskelige detaljene» 20. november har dette som tema og handler om hvordan du kan skape gode detaljer for komplekse overganger og former. Hva skjer når du ønsker å «leke» med geometrien i prosjektet, som for eksempel skråstilte fasader, stabling av etasjer inn og ut i forhold til hverandre.  Hva skjer i hjørner og kroker, i vegg og tak, og vegg mot terreng, med inntrukne takterrasser og i parkeringskjelleren? Mange arkitekter arbeider alternativt og kreativt med former og volumer og dette kan i kritiske punkter få konsekvenser i forhold til detaljutforming.

Kurs om planlegging og helse – ny satsning fra NAL i samarbeid med NMBU
Sosial bærekraft og helse er et tema som det er økende interesse for. Kurset Planlegging for livskvalitet og helse som arrangeres 27. november er utviklet i samarbeid med Gunnar Ridderstrøm. Han har doktorgrad fra NMBU om sammenhengen mellom helsespørsmål og fysisk planlegging i Norge, og er medforfatter av boka "Planlegging for helse og trivsel" (2018). Ridderstrøm er utdannet sivilarkitekt og har jobbet med planlegging på ulike nivåer i en årrekke. 

Kurset handler om hvordan man gjennom bevisst og strategisk planlegging kan bidra til bedre folkehelse, livskvalitet og trivsel i våre byer og steder. I dag og i fremtiden vil vi møte utfordringer på mange områder som vil påvirke både fysisk, psykisk og sosial helse; økende tetthet og rift om arealer, press på boligkvalitet, trangboddhet, knapphet på trygge og sosiale utearealer i byene, mangel på fellesskapsløsninger, et økende antall eldre, ensomhet, integrering og andre sosiale utfordringer. 

 

Alle kursene arrangeres i våre lokaler i Arkitektenes Hus, og mange av kursene vil bli tilgjengelige som nettkurs.

Følg med på våre nettsider der vi publiserer løpende. Følg rødt for kurs i sal, blått for nettkurs/strømming.

Høstens kurskalender kan også lastes ned her: (10MB)

NAL kurskalender høst 2018 ver. 14.08.18 nett med ramme222