Moholt 50|50, Studentboliger i massivtre. Arkitekt: MDH Arkitekter, Wildcardkontor. Oppdragsgiver: SiT

Hvordan samarbeide med Wildcard?

Tekst Fagavdelingen NAL Sist oppdatert 22.11.2017

Hvordan samarbeide med wildcard
På wildcardlisten på NALs nettside finnes kontaktinformasjon til alle registrerte Wildcard. Oppdragsgiver kan ta direkte kontakt. Eventuelt kan prosjektleder for Wildcardordningen i NAL kontaktes. Arrangementer i Wildcardordningens regi er åpne for alle, og kan være en egnet måte å knytte kontakter med Wildcard på.

Se Wildcardlisten her

Ulike varianter av oppdrag
Et samarbeid kan for eksempel være på et tidlig stadie av et prosjekt, der idèutvikling og nytenking er spesielt viktig. Ved å innlemme wildcard i innledene faser, har man en mulighet til å se hvordan samarbeidet utvikler seg før man evt. blir enige om å gå videre til neste fase.

Du kan involere Wildcard i ditt prosjekt på ulike måter. Hvilken måte du velger å benytte er avhengig av prosjektets art, og om du er en offentlig eller privat oppdragsgiver.

Ta gjerne kontakt med oss i NAL for å diskutere hvilken måte som egner seg best for ditt prosjekt.

Hvorfor samarbeide med wildcard?
Wildcardlisten består av et mangfold yngre, nyetablerte kontorer eller kontorer i oppbyggingsfasen som har holdt på noen år. Det er altså et stort spenn i kompetanse og erfaring blant wildcardkontorene. Mange wildcardkontorer jobber med nye metoder og verktøy.

Wilcardkontorer er ofte svært kompetente på dynamiske prosesser, og inntar gjerne overraskende innfallsvinkler. Mange har et tydelig samfunnsengasjement og en entusiastisk og nyskapende tilnærming til arkitektfaget. Dette er egenskaper som kan bidra til å løfte et prosjekt og realisere uforutsette muligheter. For en oppdragsgiver betyr det gjerne økt verdiskaping.

Noen wildcard har bred erfaring og har gjennomført flere byggesaker, andre har mindre erfaring. For en samarbeidspartner eller byggherre kan involvering med et wildcardkontor bidra til gjensidig utveksling av kompetanse.

  • Mulighet til å knytte kontakter med yngre arkitekter
  • Et innblikk i nye innfallsvinkler, arbeidsmetoder og verktøy
  • Publisitet
  • Et utvidet nettverk og mulig framtidig samarbeidspartnere
  • Verdiskaping

kontakt