AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

TiltaksID 1.6.1

Mosaikk er et byfornyelsesprosjekt i Skien. Prosjektet omhandler hovedsakelig en fornyelse av bygårdene i den gamle murbyen.

Mosaikk er starten på en oppgradering av hele sentrum i Skien for å gjøre byen mer attraktiv med flere møteplasser. Prosjektet satser på gjenbruk av gammel by hvor byfornyelse og attraksjonskraft er med på å skape positive ringvirkninger.
 +

Byline: Elin Mykland Sist oppdatert 01.02.2016

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2010 - 2015

Grønne frodige gårdsrom er med på å styrke parkstrukturen, og etablering av 4 nye byparker vil binde sammen og skape en forbindelse mellom mosaikkprosjektet og kanalen.  Det er stort behov for nye elementer og aktiviteter i parkene i sentrum. Ombygging av busstorget planlegges, Handelstorget er i god bruk blant annet som scene for ulike kulturelle begivenheter. Prosjektet er en miljøsatsing, med grønne løsninger og med vekt på tverrsektoriell satsning.

 

Prosjektet startet i 2006 med 80 000 m2 tomme lokaler i Skien sentrum. Disse skulle gjøres attraktive slik at næringslivet kunne etablere seg der, og for å få innbyggerne til å flytte tilbake til sentrum. Intensjonen er at byrommene er starten på en prosess som skal generere nye aktiviteter, nye boliger, lønnsomt næringsliv og økt bruk av sentrum. Med en systematisk utvikling av gårdsrommene innenfor et avgrenset område, er målet å oppnå et grønnere og mer levende sentrum.

 

I 2011 var 4 gårdsrom inne i den gamle kvartalsstrukturen rustet opp, og 3 nye var på gang. Hvert av gårdsrommene utgjør til sammen en struktur som kan oppfattes som en bymosaikk, der det kort avstand inn fra bygatene og internt mellom byrommene.

Det har vært omfattende medvirkningsprosess i forkant av prosjektene med kommunen, næringsliv og ulike aktører.  Gårdsrommene er rustet opp med en 50/50 kostnadsfordeling mellom gårdeiere og kommunen. Mye er allerede realisert.

 

 


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Prosjektperiode: 2010 - 2015
Forbildeprogram: Framtidens byer
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.