AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

TiltaksID 1.6.2 Etablere Passasje-prosjekt

Passasjeprosjekt

I Passasjeprosjektet i Porsgrunn ønsket vi å fokusere på byens hovedgate (Storgata) i strekket mellom "kulturkvartalet" og Meierigården, samt tverrforbindelsene mellom Storgata og byens strandpromenade og elveløp. Hensikten var å stimulere til miljøvennlige valg og skape en tettere og mer levende by ,samt styrke gangforbindelsene mellom elva og byen.
Byline: Lena Karoliussen og Catrine Orr Danielsen Sist oppdatert 01.02.2016

Korte fakta

I Passasje-prosjektet i Porsgrunn ønsker vi å fokusere på byens hovedgate (Storgata) i strekket mellom "Kulturkvartalet" og Meierigården, samt tverrforbindelsene mellom Storgata og byens strandpromenade og elveløp. Hensikten er å stimulere til miljøvennlige valg, skape en tettere og levende by og styrke gangforbindelsene mellom elva og byen.Bakgrunn: Bedre bymiljø - MOSAIKK OG PASSASJE

Bærekraftig og kreativ stedsutvikling handler om å se på byens potensialer i helhet. Ved bevisst å ha et miljøperspektiv i revitalisering av ubenyttede bygninger så vel som rommene mellom bygningene kan man utvikle byene til gode steder å bo, leve og virke i.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Forbildeprogram: Framtidens byer
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.