AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Kunnskap om miljøvennlig bygging

Kunnskap om miljøvennlig bygging - en lærerik prosess

I forbindelse med gjennomføring av pilotprosjekt i Framtidens byer har kommunen valgt å bygge kunnskap internt i egen organisasjon for dermed å øke mulighetene for at ny kunnskap lever videre i nye prosjekter.
 +

 +

 +

Byline: Anne Skauen Sist oppdatert 23.04.2015

Korte fakta

Behov for kompetanse både internt i kommunen og i byggebransjen.

Hente kunnskap og dele erfaringer

Fredrikstad kommune valgte å sette ned en egen pilotprosjektgruppe som skulle supplere byggeprosjektet i gjennomføringen av pilotprosjektet. For å sikre at kvalitetskriteriene som har blitt utarbeidet i Framtidens bygg, var det behov for å skaffe ny kunnskap. Deltakerne i pilotgruppa fikk gjennom Framtidens byers nettverk mulighet til å delta på en rekke frokostmøter, kurs og nettverksmøter hvor kunnskap om miljøvennlig byggeri er blitt gitt. Det har blitt arrangert egne fagtreff hvor temaer som grønne tak og materialvalg har stått på dagsorden.

I tillegg til å skaffe seg ny kunnskap, har det vært viktig for pilotgruppa og informere resten av organisasjonen om hva et pilotprosjekt faktisk er. Både ansatte og politikere har fått presentert tankene bak og innholdet ved et pilotprosjekt. Det har blitt tatt positivt i mot. Beboerne i området hvor pilotprosjektet skal gjennomføres har også fått informasjon.

Gruppa har bestått av representanter fra ulike sektorer i kommunen, slik som skole, idrett, ATP, energi, vann/klimatilpasning og bygg/prosjektering. I tillegg har arktitekt og landskapsarkitekt bistått underveis.

Arbeid på tvers av sektorer i kommunen har vært inspirerende og lærerikt.

 


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Forbildeprogram: Framtidens byer
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.