AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Sentrumsløftet

Sentrumsøftet: Å styrke Tromsø sentrums rolle som attraktivt handelsområde

Tromsø kommune har i 2010 inngått et nært samarbeid med næringslivet i byen med tanke på å gjøre Tromsø sentrum mer attraktivt. Prosjektet har fått navnet "Sentrumsløftet".
 +

Byline: Elin Mykland Sist oppdatert 28.08.2015

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2010 - 2013

Å styrke Tromsø sentrums rolle som attraktivt handelsområde der kollektivtilbudet er best.

Sentrumsplanen er en kommunedelplan for Tromsø sentrum som ble vedtatt i juni 2008, og er først og fremst en forvaltningsplan for fysiske endringer i framtiden.

Basert på Tromsø sentrum sin høye andel kollektivreiser, sentrums historiske betydning og ikke minst muligheten for samhandling innenfor energi og miljø så ønsker man sammen med næringslivet å lage en handlingsplan for gode tiltak.

Prosjektet må sies å kunne ivareta tiltak innenfor både areal og transport, energi og miljø i tillegg til forbruksmønster. Forprosjektet skal legge til rette for handling i hovedprosjektet 2011-2015, og prosjektet skal gi sentrum et stort løft, og samtidig bidra til at Tromsø som by skal videreutvikles og få enda større lokal, regional, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og attraktivitet.

Tromsø sentrum er det viktigste byområdet nord for Trondheim. Sentrum fungerer som reiselivsmål, handelsområde, kulturarena, boligområde og forretnings-/næringslivsknutepunkt. Det skal bli en smeltedigel mellom kultur, opplevelse, handel og trivsel. Sentrum skal bli levende og attraktivt for innbyggere, besøkende og næringsdrivere.

Ansvarlige personer

Per Hareide og Yngve B Lyngh er prosjektlederne for selve prosjektet og framdriften. Styringsgruppe: Frid E. Fossbakk (leder), leder i byutviklingskomiteen, Marianne Telle, styreleder i Næringsforeningen. Grete Kristoffersen, direktør i Næringsforeningen. Erik Øwre, byutviklingssjef og Beate Nemeth, eiendomssjef.

 

For øvrig har det kommet mange innspill fra rådgiverbransjen, gårdeiere og andre med tilknytning til Tromsø sentrum.

Forprosjektet ble ferdig jan.2013 og behandlet i kommunestyret juni 2013.

Prosjektet ble vedtatt med en handlingsplan i 14 punkter. Prosjektet ble gjennomført innenfor kostnadsrammen. Erfaringene er svært gode. Både næringslivet og kommunen har henvist til innholdet i rapporten i ettertid. Presseomtalen har også vært positiv.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Prosjektperiode: 2010 - 2013
Forbildeprogram: Framtidens byer
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.