AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Klimatilpasning - bydel Strømsø som eksempel

Drammen

Sentrumsbydelen Strømsø er Drammen kommunes satsingsområde på klimavennlig byutvikling og et områdeprosjekt i Framtidens byer og programmet FutureBuilt. Starten på prosessen ble markert av arkitektkonkurransen ”En by å leve i” som varte fra 2009 til 2010. Konkurransen fokuserte på klimaeffektiv områdeutvikling på Strømsø, men tok imidlertid ikke for seg bydelens sårbarhet for dagens og fremtidens klima. Bydelen Strømsø er flat og lavtliggende, og kan derfor bli utsatt for både flom i Drammenselva og flom fra sidevassdrag ved særlig intens nedbør.
Vinnerprosjektet i idékonkurransen på Strømsø.  +

Fotograf: Norconsult, Alliance arkitekter
Byline: Marianne G. Dahl Sist oppdatert 28.09.2016

Workshop med fokus på klimatilpasning

I mars 2011 ble derfor workshopen ”Vått og vilt. Seminar om klimatilpasning” gjennomført, etter initiativ fra Drammen kommune samt Framtidens byer og FutureBuilt. Ulike etater i kommunen, nabokommuner, regionale aktører m.fl. deltok. Hensikten var å få en rask oversikt over klimaendringers innvirkning på et konkret byområde. Workshopen var den første i Norge med denne type fokus. Flere andre norske byer har senere hatt tilsvarende arrangementer.

Workshopens presentasjoner er tilgjengelige på følgende nettside:

http://www.futurebuilt.no/vatt-og-vilt-seminar-om-klimatilpasning

 


PROSJEKTDETALJER

Kommune: Drammen
Forbildeprogram: Framtidens byer
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.