AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Blågrønn faktor - verktøy for å sikre kvalitet i uterom

Bærum

Et hjelpemiddel som skal sikre at byene får ett større innslag av blågrønne kvaliteter i nye byggeprosjekter
 +

Byline: Mari Rjaanes Sist oppdatert 17.03.2016

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2013 - 2014

Overskrift for avsnittet

Her kan du skrive at avsnitt. Klikk på "Add avsnitt" for å lage flere avsnitt

Norske byer har gode forutsetninger for å tilpasse seg klima­endringene med økte nedbørsmengder, men det forutsetter iverksettelse av relevante tiltak.  Det er også enighet i at det finnes et stort behov for byfortetting, hvilket medfører mange tette flater og mindre naturlig areal for absorbasjon og drenering av overvann. Oslo og Bærum kommune har samarbeidet om utviklingen av rapporten som nå kan bidra til at andre byer og kommuner fin­ner frem til gode løsninger som svar på utfordringene.

Oslo og Bærum bak verktøyet

Utgangspunkt for rapporten er Oslo kommunes arbeid med ”Grønn arealfaktor” i kommuneplanen og Bærum kommunes arbeid med ”Grønne tak”. Framtidens byer inviterte, på bakgrunn av dette, kommunene til et samarbeid der intensjonen var at arbeidet skulle ha nytteverdi for alle landets byer og tettsteder, som deretter kan arbeide videre for å innlemme det i sin saksbehandling.

Sikre lågrønne kvaliteter i nye byggeprosjekter

”Blågrønn faktor” er altså et hjelpemiddel for å sikre større innslag av blågrønne kvaliteter i nye byggeprosjekter. Rapporten inneholder enkle verktøy som beregner den blågrønne faktoren, og inneholder eksempler som viser hvordan blågrønn faktor er brukt i konkrete områder i tillegg til en egen rapport om juridiske betraktninger 


PROSJEKTDETALJER

Kommune: Bærum, Oslo
Prosjektperiode: 2013 - 2014
Forbildeprogram: Framtidens byer
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.