AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

MOSAIKK Skien. Byrom. nb TEST-MAL

MOSAIKK Skien. Byrom. nb TEST-MAL

Skien

Mosaikk er et restaureringsprosjekt der 7 gårdsrom i den gamle Murbyen har gått fra å være mørke asfaltarealer med søppeldunker og lagringsplass,- til små oaser i byen av ulik karakter.
 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

Byline: Ellen Husaas / foreløpig Sist oppdatert 17.03.2016

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2012 - 2015

Mosaikk endrer byen

a. Målet: var å tranformere mørke slitne bakgårder til gode møtepasser for gjøre byen mer attraktiv for beboere og næringslivet. Murbyen sliter med at butikker flytter ut, det er 70.000 m2 ledige lokaler i sentrum. Bygårdene er kalde og mange trenger ny isolering og bedre vedlikehold. Et første grep i denne transformasjonen ble å starte med å endre gårdsrommene med enkle midler. Det ble så vellykket at ambisjonsnivået økte. Kunstnere, landskapsarkitekter og arkitekter ble koblet inn i prosjektene.    

b. Resultat: Fine arkitektoniske grep, kunst, planter, og gjennomført materialbruk har bidratt til å gjøre bakgårdene til fine møteplasser som rommer bl.a kafe og utsalg, lek og opphold. Mosaikken bakgårdene danner må sees i sammenheng med den øvrige park- og byromstrukturen i byen som til sammen utgjør en fin helhet.

c. Prosess: Utfordringen var i oppstarten å etablere et samarbeid med private og offentlige aktører. Gjennom Mosaikk har dette har utviklet seg til å bli en samarbeidsplattform man har hatt glede av i andre byutviklingssaker, bl.a Handlingsplan for sentrum, Skien 2020.

d. Hva har byen fått ut av prosjektet: Det har bidratt til et bedre bymiljø, flere flytter inn i sentrum, nyetableringer av kafeer og butikker i Murbyen. Bredere samarbeidsflater som resultat av

e. Problemer og barrierer: Flere av nyetableringene har ikke holdt seg over tid, det er fortsatt vanskelig å drive kafeer og butikker i byen. mm

f. Erfaringsutveksling: Skien kommune har hatt besøk fra ca 10 andre byer med delegasjoner av politikere og byplanleggere. De har tatt med seg ideene hjem til sine byer og laget sine versoner av bakgårdsopprustninger, ( Bl.a Bærum +++)

g. Utviklingsmuligheter: Det er nå opparbeidet 7 av 15 mulige bakgårder. Målet er å utvikle flere over tid.

h. Annet. Mosaikk ble tildelt hederstegnet som er Statsbyggs arkitekturpris i 2012, Mosaikk ble også nominert til Statens Bymiljøpris 2012. mm

 

 


  

Økonomi

Totalkostnad opparbeidelse av alle bakgårene 20 mill

Telemarksgata 14: Gårdsrommet 5 mill, bygningene 10 mill, takhage 3 mill.

Skisteredet 7: Studentboligene og restaurering av bakgårdsbygg til passivhus kr 3 mill. Bygg Finansiert 50 % gjennom husbanken,  30 % gjennom kommunen og 20 % fra gårdeier.  

Erfaring prosjektet har gitt kommunen


Prosjektet har gitt optimisme til å dra igang andre prosjekter i det gamle sentrum, eksempelvis.. 


PROSJEKTDETALJER

Kommune: Skien
Prosjektperiode: 2012 - 2015
Forbildeprogram: Framtidens byer
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.