AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

Lanternen

Overdekket uterom i Sandnes

Sandnes

Lanternen er et overdekket amfi i glass og tre som ligger i sentrum av Sandnes. Lanternen ble ferdigstilt i november 2008.
Fra Langgata +
Arkitekt: Atelier Oslo | BLM/AWP Paris
Fotograf: Emile Ashley
Lanternen +
Arkitekt: Atelier Oslo | BLM/AWP Paris
Fotograf: Emile Ashley
Konstruksjonen under bygging, august 2008 +
Arkitekt: Atelier Oslo | BLM/AWP Paris
Fotograf: Emile Ashley
Konstruksjonen under bygging, august 2008 +
Arkitekt: Atelier Oslo | BLM/AWP Paris
Fotograf: Emile Ashley
Lanternen om natta +
Arkitekt: Atelier Oslo | BLM/AWP Paris
Fotograf: Emile Ashley
Lanternen om natta +
Arkitekt: Atelier Oslo | BLM/AWP Paris
Fotograf: Emile Ashley
Forgrenet søyle +
Arkitekt: Atelier Oslo | BLM/AWP Paris
Fotograf: Emile Ashley
Tak +
Arkitekt: Atelier Oslo | BLM/AWP Paris
Fotograf: Emile Ashley
  Sist oppdatert 19.04.2013

Korte fakta

  • Arkitekt: Atelier Oslo | AWP (Frankrike)
  • Prosjektperiode: 2006 - 2008

Prosjektbeskrivelse

Gjennom utviklingen av sjøfronten i Sandnes har havn og industri i de senere år blitt erstattet av boliger, kjøpesentre, hotell, kulturhus og høyskole. Gamlebyen er avskåret fra sjøen av jernbanen. Kvartalene her er preget av trehusbebyggelse i to til fire etasjer. Langgata er det tradisjonelle handlestrøket, gågata alle må innom på lørdagene for torghandel, shopping, kafeer og natteliv. Sandnes kommune ønsket gjennom Norwegian Wood-konkurransen å bygge en scene og overdekning på det sentrale plassrommet i Langgata, som et bidrag til revitalisering av gamlebyen i møtet med den økende konkurransen fra havnefronten.

Sandnes har flere ulike plassrom, også langs og i nærheten av Langgata. Taket skjermer og definerer et område av gulvet, som igjen underdeles av søylekonstruksjonene. Det skapes et fleksibelt rom, åpent for ulike tolkninger og ulike funksjoner. Takets halvtransparente konstruksjon, med sin ikonografiske låveform, bæres av søyleknipper i eik. Søylene spriker for å fordele trykket i takflaten og for å stabilisere konstruksjonen. Benker og tekniske føringer er integrert i søylene.

Den opprinnelig foreslåtte takkonstruksjonen var et selvbærende dobbeltskall av komposittmaterialer, epoxy eller polyester, som innebar bruk av løsemidler NW ikke tillot. Tre og glass ble til slutt det naturlige valg i en tredimensjonal gitterkonstruksjon, som består av kun én type tynne trestaver, som ikke er differensiert i primær- og sekundærelementer. Innenfor systemet forsterkes konstruksjonen ved å supplere antall trestaver.

Grunnstammen for prosjektering, statisk beregning og produksjon har vært en detaljert  3D-modell. Konstruksjonens kompleksitet gjorde at den ikke kunne deles opp i separate deler for statisk beregning. Fra 3D-modellen ble det generert ulike lastbilder for tusenvis av knutepunkter og elementer.

Gjennomføring av prosjektet er muliggjort takket være alle involverte parters pågangsmot, tålmodighet og oppfinnsomhet.

ikon inni norwegian wood_lanternen-01 norwegian wood_lanternen-02 situasjon tegn1

Konstruksjoner og materialbruk

Treteknikk:
Prefabrikkert stolpekonstruksjon med søyleknipper i heltre eik. Prefabrikkert gitterverk i tak av furu limtre (90 x 90 mm, akseavstand 700 mm). Mekaniske sammenføyninger med bruk av stålbeslag og bolter.

Søylekonstruksjonene er utført i 150 x 150 mm heltre eik. Søylene kan derfor stå ubehandlet, og eikens hardhet vil bidra til å motstå mekanisk slitasje i et utsatt gatemiljø. Trekonstruksjonen dekkes av en værhud i glass, der platene er montert med overlapp. Dette muliggjør montering av glasset direkte i trekonstruksjonen, uten stålprofiler eller fugemasse. Glasset har et silketrykt halvtransparent raster som filtrerer og fanger lyset.

Miljøvennlige materialer:
Hovedkonstruksjon i heltre, ubehandlet eik, men limtre i furu i gitterverket i taket er impregnert. Trekonstruksjonen beskyttes av et glasstak (konstruktiv trebeskyttelse). Glassplater med overlapp (uten fugemasse). To produkter med miljødokumentasjon godkjent av Norwegian Wood.

A501-c1-utsnitt B-00-60-003-utsnitt A501-c1-utsnitt-2 B-00-60-006 Bilder fra Grete 076 Bilder fra Grete 086 Bilder fra Grete 094 detalj_modell

Universell utforming

Sammenhengende plassgulv uten trapper eller kanter.
Overvannsrenner integrert i gulvmønsteret sikrer mest mulig tørt og sklisikkert underlag. Takets form og overflater er akustisk gunstige; lyden ved konsertarrangement forsterkes og bakgrunnsstøy dempes.

Sosiale aspekter

Lanternen gir byrommet en rekke nye muligheter og funksjoner. Her kan man tenke seg marked med boder, kulturarrangementer eller at plassen vil bli et treffsted i allslags vær. På mørke kvelder vil anlegget være opplyst, og vil ha en skulpturell funksjon i gatemiljøet.


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Langgata 20, 4307 Sandnes
Sted/bydel: Sandnes sentrum
Kommune: Sandnes
Prosjektperiode: 2006 - 2008
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur , Nybygg / Tilbygg , By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg , Byrom, gater, torg
Forbildeprogram: Norwegian Wood

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Sandnes kommune
Arkitekt: Atelier Oslo | AWP (Frankrike)
Prosjektledelse (PL): Sandnes Kommune (Ragna Stakland)
Rådgivere: Dr. techn. Kristoffer Apeland AS (RIB) | Øren Consult (RIBr) | Sweco Norge AS (RIA) | COWI (lysteknikk)
Hovedentreprenør: Timber AS
Underentreprenører: Skandinaviska Glassystem AB (glass), Moelven limtre (limtre)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet som del av Norwegian Wood som var er et bredt samarbeidsprosjekt ledet av NAL | ECOBOX. Prosjektets viktigste samarbeidspartnere - i tillegg til Stavanger2008 - var; Stavanger og Sandnes kommuner, Innovasjon Norge, Enova, Husbanken, Byggekostnadsprogrammet, Statens bygningstekniske etat, Miljøverndepartementet og Trenæringen.