AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

Preikestolen fjellstue

Miljøvennlig og prisbelønnet turisthotell

Strand

Preikestolen fjellstue ligger ved den gamle preikestolhytta og er Stavanger Turistforenings nyeste miljøvennlige betjente hytte. Preikestolen drives sammen med den gamle hytta. Preikestolen fjellstue åpnet i november 2008.
Preikestolen fjellstue består av to fløyer avdelt av et tydelig inngangsparti. +
Arkitekt: Helen og Hard AS
Fotograf: Emile Ashley
Fjellstuen fortolker og underordner seg landskapet. +
Arkitekt: Helen og Hard AS
Fotograf: Bjarte Stav
Utenfor hytta er det anlagt gode sitteplasser. +
Arkitekt: Helen og Hard AS
Fotograf: Emile Ashley
 +
Arkitekt: Helen og Hard AS
Fotograf: Bjarte Stav
Kledning er av ubehandlet kjerneved av furu. +
Arkitekt: Helen og Hard AS
Fotograf: Emile Ashley
 +
Arkitekt: Helen og Hard AS
Fotograf: Emile Ashley
 +
Arkitekt: Helen og Hard AS
Fotograf: Emile Ashley
I soveromsdelen er det hengt dekker mellom skivene, som samtidig er doble her for å få en optimal lydisolering mellom rommene. +
Arkitekt: Helen og Hard AS
Fotograf: Emile Ashley
Byline: Per Anda / NAL Sist oppdatert 29.06.2015

Korte fakta

  • Arkitekt: Helen & Hard AS
  • Prosjektperiode: 2005 - 2008
  • Arealforbruk: 1290 m2 (brutto)
  • Kostnader: 26 millioner kroner (eks mva). 28 000 NOK / m2
  • Utmerkelser: Statens byggeskikkpris

Prosjektbeskrivelse

Fjellstua ligger ved utgangspunktet for turveien opp til Prekestolen, det karakteristiske fjellmassivet som krager ut over Lysefjorden. Anlegget inneholder en overnattingsdel med 28 rom, kafé, restaurant og konferansedel. Området har 130 000 besøkende i året og skal tilfredsstille mange ulike brukere og behov samtidig og på ulike årstider. For Turistforeningen har det allikevel vært viktig å tilstrebe enkelhet og nærkontakt med naturen og motvirke at anlegget får et «hotellpreg».

Landskap, konstruksjon og form: Eldre fjellgårder og tun som troner majestetisk i fjellsiden samtidig som de glir inn i det store landskapet, har vært et forbilde. Arbeidet har fulgt et todelt konsept: forholdet til landskapet, og konstruksjonens oppbygning og muligheter. Landskapsdrag og ulike terrengformasjoner er utgangspunkt for plassering og hovedutforming. Volumet er lagt rundt en fjellknaus, og høyder og takhellninger er avpasset og finavstemt mot steile fjellsider i nordøst og slakere åser i vest.

Økonomi og finansiering

Prosjektets totalkostnad var på ca. 26 MNOK eks. mva.
Merkostnader knyttet til energireduksjon er beregnet til 995 000 NOK eks. mva.

Prosjektet har mottatt støtte fra Enova på ca. 143 000 NOK. I tillegg er det gitt rådgivning innen temasene for Norwegian Woods kvalitetskriterier. Tilskudd til rådgivning innen energieffektivitet er gitt av Enova. resterende merkostnad skal dekkes inn med overskudd i driften av turisthytta, som forventes å bli en av de større turistattraksjonene i turistforeningens rutenett.

Konstruksjoner og materialbruk

Preikestolen fjellstue er bygget opp av massivtrekonstruksjon med gjennomgående skiver over to etasjer. Spesialbygde elementer med innebygde forsterkninger (stolper, dragere og skråstilte bord for avstiving). Yttervegger og tak i massivtre med utenpåliggende isolasjon og kledning.

Konstruksjonen består av Holz 100 prefabrikkerte massivtreelementer, som tilvirkes med treplugger, uten lim. Samvirket mellom trelagene, som ligger i ulike retninger i elementet, skjer kun gjennom pluggene. Systemets grenser er her tøyet til det ytterste både i en kompleks geometri og i spennvidder på opp til 7,5 meter. De statiske beregningene har vært svært omfattende og tok over et år.

Hovedbæresystemet består av tverrgående massivtreskiver med en akseavstand på 270 cm. Disse er bearbeidet gjennom forskyvninger, kutt og uthuling slik at hovedformen er tilpasset situasjonen og fellesarealene har fått mer sjenerøse romlige kvaliteter.

I soveromsdelen er det hengt dekker mellom skivene, som samtidig er doble her for å få en optimal lydisolering mellom rommene. I fellesarealene er skivene kuttet ut slik at det dannes sjenerøse rom med en særpreget geometri. Massivtreskivenes sjiktvise oppbygging av horisontale,vertikale og diagonale lag er vrengt, slik at de diagonale lagene som normalt ligger innerst, blir eksponert. Disse er montert på stedet, slik at de også binder sammen to elementer som er stablet over hverandre. Løsningen gir forsterkede statiske egenskaper, viktige romdannende elementer og en synliggjøring av massivtreelementenes oppbygning og konstruktive logikk.

Bygget er planlagt ut fra opplevelsessekvenser, der skivene skaper varierte romlige forløp og orientering mot ulike utsikter. Mot inngangssonen åpnes skivene som en vifte, bak resepsjonen rammer de inn utsikten mot en fjellknaus, i restauranten er de parallellforskjøvet slik at orientering av hovedsalen dreies mot kveldssolen, og langs hele hovedfasaden dannes nisjer for mer avskjermede sittegrupper hver med sin utsikt.

Materialbruken består av få og «rene» materialer med gjennomgående god materialkvalitet. Stor grad av ubehandlede overflater (redusert kjemikaliebruk). Dyblede (bøkedybler) massivtreelementer uten lim. Isolasjonsmateriale i resirkulert avispapir (celluloseisolasjon). Trefiberplater til vindtetting. «Fire seal» (metallskinner som ved oppheting stenger for luftgjennomgang) montert bak trefasade for å hindre brannspredning (derved unngås brannimpregnering av fasade). Ytterkledning i 100 % malmfuru behandlet med jernvitrol (påskynder gråningsprosessen). Skifer og heltre gulv. Våtromsgulv i ubehandlet betong. Vegger i baderom i glass og kjøkkenvegger i stål. Peiser pusset med kalk og hestemøkk. Svanemerkede vinduer. Syv produkter med miljødokumentasjon godkjent av Norwegian Wood.

Interiør
Det er inngått samarbeid med Ryfylkemuseet om å lage en integrert utstilling i fjellstua. Lokal byggeskikk og håndverkstradisjoner har derfor også vært utgangspunkt for utforming og valg av interiørelementer. Sponfletting anvendes på skapfronter og skillevegger mot restaurant, stråtapet i himling som del av lydabsorberende sjikt, stoler og benker lages av en tidligere skiprodusent, møbeltrekk er spesiallaget på lokalt veveri.

A 41-001 Takdetalj 01 A 41-004 Takdetalj 04 (2) Detalj gulv vegg Detalj yttervegg IMG_3644 IMG_3642 IMG_3605 IMG_3638 IMG_3636 preikestolhytta030608 121 snarp

Energi

Energimål: Klasse A. Kompakt bygningsform. Sørorienterte glassflater/vinduer. Godt isolert bygningskropp med få kuldebroer. Kombinasjon av passivhus- og lavenergivinduer. Klimaskjerm med lite luftlekkasjer. Balansert ventilasjon med en kombinasjon av roterende varmegjenvinner og plateveksler. Varmepumpe som tar varme fra nærliggede vann (vann-vann). Resterende varmebehov på kalde dager dekkes med vedovn («Hypokausten ovn»). U-verdier: Tak 0,12 W/ kvmK. Gulv 0,08 W/kvmK. Yttervegg 0,14 W/kvmK. Vinduer 1,0/0,8 W/kvmK.

Energiberegninger er foretatt av Modalsli Prosjektering AS ved Thor Einar Langeland med utgangspunkt i NS3031:2007. Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk, har på vegne av Norwegian Wood kvalitetssikret energiberegningene,

P-hytta_energiforbruk P-hytta_netto_energiforbruk Netto_energibehov_alle LEvert_energi_alle Levert_vektet_energi_alle

Universell utforming

Adkomstveg tilrettelagt for bevegelseshemmede; steinsatt kant og belyst rekkverk som også fungerer som ledeelement for synshemmede. Ledelinje (lys mot mørk skifer) over adkomstplass mot inngangen og inne gjennom resepsjon mot heiser og soverom. Automatisk døråpner på hovedinngangsdør.

Hovedfunksjoner som resepsjon, kafé / restaurant / butikk / HC-wc ligger lett tilgjengelige i første etasje. Kafé / restaurant / resepsjon har lave disker tilpasset rullestolbrukere (90 cm høyde).

Taktilt kart med plan over bygget og skilter med blindeskrift ved inngang. Kontrast mellom gulv og vegger (skifer/tre) for god orientering. Innfelt belysning i taket følger gangretningen i korridorer. Dører i sterke kontrastfarger med ulik farge for hver etasje gir lett orientering. Fire gjesterom er dimensjonert for rullestolbrukere.

MMFC0060 MMFC0062

Stedstilpasning

Takformen skal lede vinden over bygningen, og gir bygningen begrenset overflate i forhold til gulvarealet. Buktningene i bygningskroppen gir lune uterom ved ulike vindretninger, og anlegget skal inneholde ulike utendørs oppholdsrom med og uten overdekking. Det er blant annet utformet en voll med vegetasjon som gir lune uteområder i forbindelse med bygningen. Utemøbler og plattinger skal utføres i naturstein og tre. Det er bygges så få terrengemurer som mulig, for å beholde litt av områdets opprinnelige karakter.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1290 m2 (brutto)
Bruttoareal (BTA): 1290 m²

ENERGI

Energiforbruk: 164 kWh/m2/år (netto). 111 kWh/m2/år (levert).
Energikilder: Varmepumpe som tar varme fra nærliggede vann (vann-vann). Resterende varmebehov på kalde dager dekkes med vedovn («Hypokausten
ovn»).
Beregnet netto energibehov: 164 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 111 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 19 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 30 kWh/m²/år
Vifter: 35 kWh/m²/år
Belysning: 37 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 6 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,12 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,08 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,14 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 26 millioner kroner (eks mva). 28 000 NOK / m2
Kvadratmeterpris (kun bygg): 26000000 kr/m²
Merkostnader Energi: 771 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 143000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Preikestolveien 521, Jørpeland
Sted/bydel: Høllesli
Kommune: Strand
Prosjektperiode: 2005 - 2008
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Hotell
Utmerkelser: Statens byggeskikkpris
Forbildeprogram: Norwegian Wood

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stavanger Turistforening
Arkitekt: Helen & Hard AS
Prosjektledelse (PL): Bernt Krogh
Rådgivere: COWI AS (RIB) | Modalsli Prosjektering (RIV) | Ekrheim Elconsult AS (RIE) | COWI AS (RIBr) | COWI AS (RIA) | Wörle Sparowitz Ingenieure (statikk) | SK Langeland (byggeleder grunn & betong)
Hovedentreprenør: Holz 100 Norge AS
Underentreprenører: Minera Norge AS (skifer), Holz 100 Norge AS (Massivtre), Materialbanken (Malmfuru), Velux Norge AS (takvinduer), Claudio Trovanelli (Hypokausten og peiser), Strand forskaling (betong), Brødrene Jørmeland (grunn), Sig. Halvosen (rørlegger), Lyse AS (energi), Gunnar Karlsen (automatisering), Aadnesen glass AS, Avanti Ryfylket AS, Urd Klima Sandnes AS (ventilasjon), Sinus Elektro (elektro), NorDan AS (dører, vinduer, glassfasade), Hjelmeland Mur & Flis AS (mur og gulv)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Arkitektur N 07-2008
Arkitektur N 03-2009
Norwegian Wood slåss med fjernvarme (Arkitektnytt 05.09.07)

KILDER

Norwegian Wood - et laboratorium. Moderne arkitektur for fremtiden. (2008).
Arkitektur N 3-2009
Preikestolen fjellstue - NTNU-oppgave - Stav, Bjarte (Jan 2011)

VEDLEGG


Prosjektoppslaget er utarbeidet som del av Norwegian Wood som var er et bredt samarbeidsprosjekt ledet av NAL | ECOBOX. Prosjektets viktigste samarbeidspartnere - i tillegg til Stavanger2008 - var; Stavanger og Sandnes kommuner, Innovasjon Norge, Enova, Husbanken, Byggekostnadsprogrammet, Statens bygningstekniske etat, Miljøverndepartementet og Trenæringen. Dette prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge / Trebasert Innovasjonsprogram.