AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

Nattlandsveien 157

Prefabrikert tomannsbolig i massivtre

Bergen

Nattlandsveien 157 i Bergen er en arealeffektiv, prefabrikert tomannsbolig med fokus på gode bokvaliteter. Den er oppført av moduler massivtre og overholder passivhusstandard.
 +
Arkitekt: TAG Arkitekter AS
Fotograf: TAG Arkitekter AS
 +
Arkitekt: TAG Arkitekter AS
Fotograf: TAG Arkitekter AS
 +
Arkitekt: TAG Arkitekter AS
Fotograf: TAG Arkitekter AS
 +
Arkitekt: TAG Arkitekter AS
Fotograf: TAG Arkitekter AS
 +
Arkitekt: TAG Arkitekter AS
Fotograf: TAG Arkitekter AS
 +
Arkitekt: TAG Arkitekter AS
Fotograf: TAG Arkitekter AS
 +
Arkitekt: TAG Arkitekter AS
Fotograf: TAG Arkitekter AS
 +
Arkitekt: TAG Arkitekter AS
Fotograf: TAG Arkitekter AS
Byline: Per Anda / NAL Sist oppdatert 15.04.2015

Korte fakta

  • Arkitekt: TAG arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2011 - 2014
  • Arealforbruk: 166 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på to boliger
  • Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Huset er formet ut fra situasjonen det ligger i. Det vender seg bort ifra trafikken i øst, og åpner seg mot hagen og ettermiddagssolen i vest.

Mot veien ligger bod, parkering og adkomstområde. På hagesiden finner man soverommene, stue og uteplass. All brukbar vegetasjon fra den gamle hagen er bevart. For å gi maksimalt med luft og lys i oppholdsrommene, befinner stue og kjøkken seg i 2.etasje. Etasjen er formet som en fri plan med vinduer på alle fasader, noe som skal gi en luftig følelse preget av overskudd. I tillegg skråner taket oppover mot vest, noe som ytterligere forsterker det luftige inntrykket. Fra balkongen er det anlagt trapp for enkel ankomst til hagen.

Prosess

Det ble tidlig besluttet at prosjektet skulle oppføres i massivtre. Tanken var å spare tid i monteringfasen samt å gi et godt inneklima. Treet ble levert og delvis montert av tredjepart. Boligen er prosjektert så kompakt som mulig, der gangareal er begrenset til en minimum, mens alle sentrale funksjoner og behov for husstanden er ivaretatt.

Huset var prosjektert med tanke på hurtig og ”friksjonsfri” byggeprosess. Det tok bare 11 uker fra monteringen av massivtreelementene ble påbegynt til huset ble innflyttet og tatt i bruk.

Økonomi

Tomannsboligen har i ren entrepenørarbeide kostet 27500,- per kvadratmeter, men regner man med tomte- og prosjekteringskostnad havner den totale kvadratmeterprisen på 39300,-. Prisene er inkl mva.

Prosjektet har ikke mottatt offentlige tilskudd.

Miljø - konstruksjon og teknikk

Bygget er svært kompakt i form og størrelse. Hele byggesettet består av massivtre og er isolert på utsiden med 300 mm isolasjon i vegg, og 380 mm i tak. Fasadene er i malmfuru og skal stå ubehandlet.

Huset er bygget etter passivhus-krav og har en målt tetthet på 0,35 luftskiftinger per time. Videre er huset utstyrt med elektrisk varmepumpe og balansert ventilasjon med en en varmegjenvinningsgrad på 85%.

NV157 prosess 2 NV157 prosess

Gjenbruk

Arkitektene har tatt vare på stedlige ressurser som en flott blodlønn og en bøkehekk i hagen og et skifertak fra et hus som stod på tomten tidligere. Skifertaket ble brukt på et nytt bod-bygg.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 166 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på to boliger
Bruksareal (BRA): 166 m²
Oppvarmet bruksareal: 166 m²
Glassandel av bruksareal: 21,8 %
Kompakthetsfaktor: 0,601m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energiforbruk: Netto energibehov: 87 kWh/m2 år. Levert energi: 70 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Energikilder: Varmepumpe luft-luft
Beregnet netto energibehov:
87 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi:
70 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

NS3700 - 2010, NS3031 - 2007

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 20,4 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 3 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 29,8 kWh/m²/år
Vifter: 5 kWh/m²/år
Belysning: 11,4 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 17,5 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 54 kWh/m²/år
Elektrisitet til varmepumpesystemer: 15,6 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,09 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,09 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,1 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,79 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,02 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,6 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,5 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 85 %

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 27500 kr/m2 inkl mva (entreprisekostnad)
Kvadratmeterpris (kun bygg): 27500 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Nattlandsveien 157, 5098 Bergen
Sted/bydel: Landås
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2011 - 2014
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Småhus
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Konkurranseform: Direkte engasjement

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Framtidsbygg AS
Arkitekt: TAG arkitekter AS
Prosjektledelse (PL): Framtidsbygg AS
Rådgivere: 123 Rør AS (RIV) | Framtidsbygg AS (RIBfy) | Sweco Norge AS (RIA) | Massiv Lust AS (Prosjektering av massivtrekonstruksjon)
Hovedentreprenør: Framtidsbygg AS
Byggeledelse: Framtidsbygg AS | Konsulentfirma
Underentreprenører: Miljøanlegg entreprenørforretning as, 123 RØR AS, Massiv Lust AS (Montering av massivtrekonstruksjon)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Rasmus von Rolf, TAG arkitekter

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.