AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

Skogsvilla - Dikehaugen 12

Kompakt og miljøbevisst enebolig med uthus og sauna

Trondheim

Skogsvillaen er ment som et innspill til byggebransjen for å vise at det går an å bygge sunne, gode boliger uten at det koster mer enn et standardisert hus. Arkitektens håp er at bygget kan fungere som en folkeopplysning.
Det isolerte volumet ligger innenfor et kaldt vernebygg – en ”låve” – som lager en buffersone med lavere temperaturdifferenser. +
Arkitekt: August Schmidt
Fotograf: Pais Alto
Prosjektet består av tre saltaksvolum som er plassert i terrenget slik at de lager gode rom mellom seg og naturen. Alle volumer er kledd i sin helhet med furuspon. +
Arkitekt: August Schmidt
Fotograf: Pais Alto
Alle vindusåpninger er plassert i 140 cm dype nisjer i veggene og kan lukkes også på innsiden, slik at hovedvolumet reduseres. Nisjene fungerer som en buffer mellom det oppvarmede rommet og vinduet i ytterste vegg. +
Arkitekt: August Schmidt
Fotograf: August Schmidt
Bygningen består nesten utelukkende av sunne rene materialer som gran, furu og cellulosefiber fra innerst til ytterst, i en diffusjonsåpen konstruksjon. +
Arkitekt: August Schmidt
Fotograf: August Schmidt
Arkitekten beskriver bygget som både solid og sunt, og som et hus som er ment for å stå i generasjoner. Det har vært viktig for arkitekten å lage et vakkert hus som gir glede i hverdagen. +
Arkitekt: August Schmidt
Fotograf: Pais Alto
Byline: Eline Moe Eidvin/Geirmund Barsnes Sist oppdatert 12.10.2015

Korte fakta

  • Arkitekt: Arkitekt Augut Schmidt AS
  • Prosjektperiode: 2013 - 2015
  • Arealforbruk: 120 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 3 beboere.
  • Miljøambisjon: Energimerke: B (Oransje)
  • Kostnader: 3000000 NOK
  • Utmerkelser: Trondheims byggeskikkpris

Prosjektbeskrivelse

Arkitekten bak bygget, August Schmidt, mener at det å vise at en kan bygge sunne gode boliger uten at det koster mer enn et standardisert hus, er en av de viktigste samfunnsoppgavene til en arkitekt. Han mener at de fleste hus som bygges i dag er blottet for arkitektur, og at når teknikken får styre de som bygger husene, kommer det kun tallene til gode og ikke folkene.

Skogsvillaen er teknisk enkel, men samtidig innovativ, miljøvennlig og energibesparende. Arkitekten beskriver bygget som både solid og sunt, som et hus som er ment for å stå i generasjoner. Det har også vært viktig for arkitekten å lage et vakkert hus som gir glede i hverdagen.

Under prosjekteringen og beslutningstakingen, har arkitekten etterstrebet bærekraftighet og energieffektivitet. Bygningen består nesten utelukkende av sunne rene materialer som gran, furu og cellulosefiber fra innerst til ytterst, brukt i en diffusjonsåpen konstruksjon. Huset skal være mest mulig vedlikeholdsfritt, ved hjelp av enkle men allikevel solide, tekniske løsninger. For å få det beste resultatet har arkitekten selv valgt å være byggherre, prosjekterende, byggeleder og delvis også utførende under byggeprosessen.

Dikehaugen 12 er med rundt 110 m2 BRA en liten og kompakt enebolig, samtidig gir den mye rom for lek og arbeid i form av kalde, men værbeskyttede arealer (BTA 270m2). Terrenginngrepene er begrensede - veldig lite masse er blitt flyttet fra og til byggeplassen. Planløsningen er fleksibel og tillater forskjellig bruk, slik at huset kan tilpasses over tid og til eier.

Prosess

Tomten ble kjøpt av arkitekten høsten 2013. Den ligger i utkanten av Trondheim og beskrives som litt skyggefull, omgitt av store grantrær. Grunnen er fuktig, men tomten har samtidig mye stedskarakter og identitet . Reguleringsplanen definerte huset i skogen som et lavt bygg med saltak og mindre åpninger. Arkitekten ville i dette prosjektet forholde seg til de foreliggende reguleringsbestemmelse og konsentrere seg om å utfordre dagens byggeforskrifter. Utfordringene med at det sammenhengende oppvarmede bruksarealet var begrenset til 100m2 passet arkitekten bra, og gjorde at han ble ”tvunget” til å lage en kompakt enebolig.

Gjennom hele prosjekteringsfasen er det blitt lagt stor vekt på kvalitet, med et spesielt fokus på og romlighet, materialitet og konstruksjonsdetaljer. Huset skulle ha en fleksibel planløsning og en robust karakter, samtidig var det et mål at det ikke ble for stort, men gav mye plass å leve på. Det var ønskelig med et sterkt arkitektonisk uttrykk som tilpasset seg stedets karakter.

Etter 4-5 måneders prosjekteringstid ble byggingen startet opp i mai 2014. Huset var tegnet med et beskyttende skall eller vernebygg omkring den isolerte kjernen. For å ikke bygge inn fukt i konstruksjonen planla arkitekten å bygge den ytre huden (låven) først, og separerte det isolerte volumet fra bakken og fra værhud på sør- og vestsiden . Dette gav en litt større sokkeletasje, som er uisolert, og skaper et mellomrom som ble utnyttet til trapp, oppgang, vindfang og dype vindusnisjer. Prosjektet består av tre saltaksvolum som er plassert i terrenget slik at de lager gode rom mellom dem og naturen. Alle volumer er kledd i sin helhet med furuspon.

Økonomi

Bygget ble ferdigstilt i februar 2015. Rene byggekostnader kom på under 4 millioner uten tomt og egne prosjekteringskostnader. I mars ble huset solgt for 6 millioner kroner, i overkant av 600.000 over prisantydning.

Erfaringer

Snekkerarbeidet viste seg å bli mer omfangsrikt enn det som var estimert fra utførende og trengte en justering underveis. Løsningen med å bygge den ytre værhuden først ble mer komplisert enn forventet, men gav på den annen side et helt fuktfritt bygg.

Energi

Huset har et enkelt og kompakt volum. Energieffektivitet er oppnådd ved at baderommet ligger sentralt i huskroppen og soverommet trenger ingen egen oppvarmingskilde på grunn av plasseringen. Hovedrommet blir varmet opp gjennom en enkelt luft-til-luft varmepumpe eller ved hjelp av en vedovn.

Veggene er bygget som en separert stenderkonstruksjon i en rammekonstruksjon, der 30–35 cm isofiber er brukt som isolasjon, noe som gir svært lave u-verdier. Det isolerte volumet ligger innenfor et kaldt vernebygg – en ”låve” – som lager en buffersone med lavere temperaturdifferenser. Alle vindusåpninger er plassert i 140 cm dype nisjer i veggene og kan lukkes også på innsiden slik at hovedvolumet reduseres. Nisjene fungerer som en buffer mellom varmt rom og vinduet i ytterste vegg.

Konstruksjon og materialbruk

Huset består nesten utelukkende av plantebaserte- og resirkulerbare produkter. Siden huset i all hovedsak består av tre, binder det mye co2. De solide løsningene og den enkle arkitektoniske formen skal gi bygget en lang levetid. Huset har et lite oppvarmet areal, men desto mer kaldt bruksareal. Dette gir bygget fleksibilitet over tid, og muligheter for utnytte snørike vintre og våte somre på en bedre måte. Ved rivning vil huset nesten ikke produsere ikke-gjenbrukbart/resirkulerbart avfall.

Areal og transport

Tomten ligger i skogen rett utenfor bygrensen, men trikken er nær og det er også resten av kollektivtilbudet i Trondheim.

Universell utforming

Prosjektet er gjennom sin størrelse, oppdeling i tre volum (hovedhus, anneks og frittstående sauna) og beliggenhet i utgangspunktet ikke tilrettelagt for universell bruk. På den annen side er hovedetasjen en terskelfri komplett boenhet. Garasjen ligger under huset i et stort og værbeskyttet rom, og med enkle tiltak kan veien fra bil til boenhet bli universelt utformet i form av løfteinnretning i sjakten bak vindfanget.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 120 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 3 beboere.
Bruttoareal (BTA): 261 m²
Bruksareal (BRA): 226 m²
Oppvarmet bruksareal: 120 m²
Antall beboere/brukere: 3

ENERGI

Energimerke: B (Oransje)
Energiforbruk: Netto energibehov: 46 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Beregnet netto energibehov: 46 kWh/m²/år (NS3031)

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,11 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,13 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,13 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 1,4 (n50) [1/h]

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 3000 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 1100 m

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 3000000 NOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Dikehaugen 12 , 7024 Trondheim
Sted/bydel: Vådan
Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2013 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Småhus
Utmerkelser: Trondheims byggeskikkpris
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Selvbygger , Delte entrepriser

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Arkitekt August Schmidt AS
Arkitekt: Arkitekt Augut Schmidt AS
Prosjektledelse (PL): Arkitekt August Schmidt AS
Rådgivere: Arkitekt August Schmidt AS (RIB) | VVS MidtNorge (RIV) | Andersen Elektro AS (RIE)
Hovedentreprenør: Arctic North Byggservice AS | Storm Grunnarbeid
Byggeledelse: Arkitekt August Schmidt AS
Viktige miljøprodukter: Sunnset Sag / Isotherm bygg AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.