AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

Lilletorget 1

Oslo

Kontorbygg med null parkering for biler, gode sykkelfasiliteter, kretsløpsbaserte konstruksjoner. Et kraftverk av en bygning som produserer mer energi enn den trenger selv.
Code / MIR +
Arkitekt: Code: arkitektur as
Fotograf: Code / MIR
Code / MIR +
Arkitekt: Code: arkitektur as
Fotograf: Code / MIR
Code / MIR +
Arkitekt: Code: arkitektur as
Fotograf: Code / MIR
  Sist oppdatert 04.06.2019

Korte fakta

  • Arkitekt: Code arkitektur AS
  • Prosjektperiode: 20150

Prosjektbeskrivelse

Entra utlyste i 2014 en internasjonal arkitekt- og innovasjonskonkurranse om et nytt miljøvennlig kontorbygg på Lilletorget 1 i Oslo. Dette er den fjerde konkurransen i FutureBuilt+, en konkurranseserie som skal vise at det er mulig å bygge plusshus innenfor alle bygningskategorier og uavhengig av kontekst. En bredt sammensatt jury har kåret prosjektet Oslo Solar av Code Arkitektur i samarbeid med Rambøll og Institutt for Energiteknikk til vinner av konkurransen.

Lilletorget har en sentral lokalisering i Oslo ved Akerselven og Vaterlandsparken. Det nye kontorbygget på 27 etasjer skal erstatte dagens bygg på 9 etasjer.  Viktige bygg som Oslo Plaza, Oslo Spektrum og Posthuset er Lilletorgets naboer og landets største kollektivknutepunkt, Oslo S, er få minutter unna. 

I vinnerforslaget Oslo Solar er det tegnet et bygg med et stort skråtak mot sør. Taket og fasadene henvender seg mest mulig mot solen og her er det planlagt 8300 kvm med integrerte solceller. Her oppnår man et plusshus midt i Oslo sentrum med velkjent teknologi, men optimalt satt sammen.  Regnvannet samles på taket og brukes til kjøling av bygget og vanning av plantene i det store atriet. Plantene brukes som luftfilter og atriet bidrar til å kunne utnytte naturlig ventilasjon. Oppvarming er luftbasert med bruk av solar walls. Lilletorget er Oslos eneste plass som ligger til Akerselva og prosjektet skal bidra til å skape et nytt byrom og gode forbindelser for gående og syklende. Bygningens hovedfunksjon vil være næring/kontor, men det skal legges til rette for publikumsfunksjoner på gateplan som kan bidra til å vitalisere området. Bygget har ingen parkeringsplasser for bil men derimot gode fasiliteter for sykler.

Entra har også målsetning om at prosjektet skal følge Cradle to Cradle som designstrategi, samt oppnå sertifiseringen BREEAM NOR Outstanding på bygget.


PROSJEKTDETALJER

Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 20150
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Åpen plan og designkonkurranse

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Entra Eiendom AS
Arkitekt: Code arkitektur AS
Rådgivere: Rambøll, Institutt for Energiteknikk
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.