AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

Haukåsen barnehage

Friluftsbarnehage med varierte rom og tydelig miljøprofil.

Trondheim

I dette prosjektet har arkitekten lagt vekt på å utvikle gode og varierte rom, både inne og ute. Prosjektet gjør bruk av en rekke miljøtiltak, men det grunnleggende er en arealeffektiv plan, samt en gjennomført bruk av trematerialer.
Ettersom barna er mye ute har det vært arbeidet med soner ute som har tak. Det også et uklimatisert verksted i enden av bygget. +
Arkitekt: Pir II
Fotograf: Pir II
Begge etasjene kan nås direkte fra barnas uteareal. Fra andre etasje skjer dette via en bro fra en høyere del av tomta. Denne fungerer også som en del av lekearealet ute. +
Arkitekt: Pir II
Fotograf: Pir II
Arkitekten har lagt vekt på å utvikle gode og varierte rom, både inne og ute. +
Arkitekt: Pir II
Fotograf: Pir II
Alle innvendige materialer og overflatebehandlinger, for eksempel lim, er strengt vurdert med henhold til skadelige emisjoner for å kunne oppnå et så emisjonsfattig inneklima som mulig. +
Arkitekt: Pir II
Fotograf: Pir II
Arkitekten har lagt vekt på å utvikle gode og varierte rom, både inne og ute. +
Arkitekt: Pir II
Fotograf: Pir II
Arkitekten har lagt vekt på å utvikle gode og varierte rom, både inne og ute. +
Arkitekt: Pir II
Fotograf: Pir II
Alle innvendige materialer og overflatebehandlinger, for eksempel lim, er strengt vurdert med henhold til skadelige emisjoner for å kunne oppnå et så emisjonsfattig inneklima som mulig. +
Arkitekt: Pir II
Fotograf: Pir II
Ettersom barna er mye ute har det vært arbeidet med soner ute som har tak. Det også et uklimatisert verksted i enden av bygget. +
Arkitekt: Pir II
Fotograf: Pir II
Byline: Geirmund Barsnes Sist oppdatert 11.02.2016

Korte fakta

  • Arkitekt: Pir II AS
  • Prosjektperiode: 2011 - 2013
  • Arealforbruk: 950 m2 (bruksareal BRA) fordelt på 54 barnehageplasser.
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Lysgrønn) , BREEAM Very Good , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Haukåsen friluftsbarnehage ligger i Trondheim nært Bymarka. Det er den første barnehagen i Norge som ble klassifisert etter BREEAM-NOR standarden. BREEAM-NOR er en internasjonal metode for klassifisering av bærekraftige bygg tilpasset nordiske forhold.

Bebyggelsen er plassert på tomtens østre del for å skjerme utearealet mot veien og samtidig frigjøre et størst mulig sammenhengende sørvendt uteareal på byggets vestside.

For å redusere byggets fotavtrykk og optimalisere barnehagens uteareal på en begrenset tomt, er barnehagen planlagt over to etasjer. Begge etasjene kan nås direkte fra barnas uteareal. Fra andre etasje skjer dette via en bro fra en høyere del av tomta. Denne fungerer også som en del av lekearealet ute. Ettersom barna er mye ute har det vært arbeidet med soner ute som har tak. Det også et uklimatisert verksted i enden av bygget. En andel av tomta var naturtomt med skog, og dette er bevart i det ferdige prosjektet.

Bygget har en effektiv planløsning, med minst mulig korridorareal. Volumet består hovedsakelig av tre med dekker og innvendige bærende vegger i massivtre. Ytterveggen er bygget opp med iso3 stendere. I disse stenderne er det innbygde kuldebrobrytere i polyuretan. Det er derfor mulig å bygge tynnere vegger og likevel nå energikravene i forskriftene. Utvendig kledning er av kjerneved furu. Innvendig kledning er perforert kryssfiner, som fungerer som akustiske absorbenter.

Alle innvendige materialer og overflatebehandlinger, for eksempel lim, er strengt vurdert med henhold til skadelige emisjoner for å kunne oppnå et så emisjonsfattig inneklima som mulig. Dette arbeidet sammenfaller ofte med ambisjonen om å unngå miljøskadelige stoffer.

Bygget er oppvarmet med energibrønner og med termiske solfangere som bidrag til varmtvannsberedning.

Prosess

Trondheim Kommune, som oppdragsgiver i skisseprosjekt og forprosjekt, la lista for prosjektet med høye miljøambisjoner. Det ble lagt inn som en forutsetning i tilbudsunderlaget til totalentreprenør at bygget skulle sertifiseres som BREEAM.

Erfaringer

Da energiforbruket ble målt året etter ferdigstilling viste det seg at målt årsforbruk var lavere enn forventet. Faktisk forbruk har vært 35.000 kWh/år, noe som gir 44kWh/m2. Dette er noe lavere enn beregnet forbruk på 53.000 kWh/år. En del av forklaringen kan være at varmepumpen har hatt optimale forhold.

Energi

Barnehagen er bygget etter passivhusstandard og har en tydelig miljøprofil. I BREEAM-NOR klassifiseringen fikk bygget betegnelsen ”Very good”.

Bygningen er et passivhus med fokus på tetthet og få kuldebroer. Oppvarming av bygget kommer fra grunnvarme, og det er også benyttet solfangere.

Konstruksjon og materialbruk

Innvendige bærevegger, dekker og takkonstruksjon består av prefabrikkerte massivtreelementer. Fasaden er i liggende trekledning. Yttervegger består av 300 millimeter iso3 stendere med 98 millimeter påforing.

Universell utforming

Det er trinnfri adkomst til begge etasjer. Andre etasje nås utenfra via sti og bro. Byggets heis er plassert mellom administrasjonen og avdelingene, slik at den er lett tilgjengelig for alle. I arealene for barn er det vinduer med brystningshøyde på 300 millimeter, slik at også de har utsyn. Disse fungerer også som benker. Det er lagt vekt på at rommene skal fungere både for voksne og barn.

Dørene i avdelingene har fått folie med bilder av naturelementer i sterke farger, som bidrar til lettere orientering. Man har unngått korridorer, og romslige grovgarderober gjør at inngangssituasjonen ikke gror igjen, noe som er et vanlig problem.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 950 m2 (bruksareal BRA) fordelt på 54 barnehageplasser.
Bruksareal (BRA): 950 m²
Antall beboere/brukere: 54

ENERGI

Energimerke: A (Lysgrønn)
Energiforbruk: Målt forbruk (levert): 43 kWh/m2/år. Netto energibehov: 67 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Energikilder: Varmepumpe vann-vann (Grunnlast. Energibrønner.), Solfanger - termisk (Bidrag til varmtvannsberedning), Elektrokjel for vannbåren varme (Spisslast)
Beregnet netto energibehov:
67 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Målt energiforbruk: 43 kWh/m²/år

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 13,5 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 8 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 10 kWh/m²/år
Vifter: 12,4 kWh/m²/år
Pumper: 0,5 kWh/m²/år
Belysning: 15,7 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 5,2 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 37,4 kWh/m²/år
Elektrisitet til varmepumpesystemer: 11,2 kWh/m²/år
Elektrisitet til solenergisystemer: 0,3 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,09 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,08 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,09 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,7 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,38 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,3 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 83 %

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 30 MNOK
Merkostnader Energi: 2050 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 360000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Vådanvegen 39, 7024 Trondheim
Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2011 - 2013
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Barnehage
Miljøambisjon: BREEAM Very Good , Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: BREEAM-NOR piloter , Trebyen Trondheim

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Trondheim kommune
Arkitekt: Pir II AS
Landskapsarkitekt: Rambøll AS
Prosjektledelse (PL): Trondheim kommune | NCC Construction AS
Miljørådgiver: Rambøll AS
Rådgivere: Siv.ing Karl Knudsen AS (RIB) | Rambøll AS (RIV) | Rambøll AS (RIE) | Rambøll AS (RIBfy) | Rambøll AS (RIBr) | Rambøll AS (RIA)
Hovedentreprenør: NCC Construction AS
Byggeledelse: NCC Construction AS
Underentreprenører: Istad Tekniske (teknisk), KLH (massivtre)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.