AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

Powerhouse Brattørkaia

"Form follows environment"

Trondheim

På Brattørkaia i Trondheim skal Powerhouse-gruppen realisere Europas nordligste kontorbygg som produserer mer energi enn det forbruker. Dette skal oppnås gjennom et ekstremt lavt energiforbruk og optimal utnyttelse av fornybare energikilder som for eksempel sol og sjøvann.
Mot byen reduseres byggets høyde og det oppstår et stort sydvendt skråtak som skal kles med solceller.  +
Arkitekt: Snøhetta
Fotograf: Snøhetta og MIR
Mot fjorden reiser bygget seg i en høyreist nordvendt fasade.  +
Arkitekt: Snøhetta
Fotograf: Snøhetta og MIR
For å sikre brukerne gode dagslysforhold og samtidig minimere energiforbruket, er fasadenes utforming diktert av himmelretning og solinnstråling.  +
Arkitekt: Snøhetta
Fotograf: Snøhetta og MIR
Ny bebyggelse langs Brattørkaia.  +
Arkitekt: Snøhetta
Fotograf: Snøhetta og MIR
Bygget sett fra byen. +
Arkitekt: Snøhetta
Fotograf: Snøhetta og MIR
Interiør. +
Arkitekt: Snøhetta
Fotograf: Snøhetta og MIR
Utsikt mot byen fra lysgård. +
Arkitekt: Snøhetta
Fotograf: Snøhetta og MIR
Snitt  +
Arkitekt: Snøhetta
Byline: Geirmund Barsnes / NAL Sist oppdatert 22.10.2018

Korte fakta

  • Arkitekt: Snøhetta as
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Dark green) , Plusshus

Bygget former seg etter omgivelsene

Naturforholdene på Brattørkaia i Trondheim har vært premissgivende for byggets utforming. Mot fjorden reiser bygget seg i en høyreist nordvendt fasade. Mot byen reduseres byggets høyde og det oppstår et stort sydvendt skråtak som skal kles med solceller.

For å sikre brukerne gode dagslysforhold og samtidig minimere energiforbruket, er fasadene utformet på bakgrunn av himmelretning og solinnstråling. Der påkjenningen av solinnstråling er størst, reduseres vinduarealet for å begrense soloppvarmingen av bygget. Den økte andelen av veggareal som oppstår, kan benyttes til ytterligere utnyttelse av solenergi.

Nybrottsarbeid

Det har aldri tidligere blitt bygget kontorlokaler i Norge med så høye miljøambisjoner. I Sandvika i Bærum, har Powerhouse-gruppen realisert rehabiliteringsprosjektet Powerhouse Kjørbo, et bygg som nå produserer mer energi enn det bruker. Erfaringer fra dette prosjektet blir verdifulle i planleggingen av Powerhouse Brattørkaia.

Ved å kombinere kjent teknologi og smarte energiløsninger på nye måter, skal man oppnå høye miljøambisjoner og ikke minst vise at slike prosjekter kan være lønnsomme også her til lands. Slike foregangsprosjekt tråkker opp stier for løsninger som etter hvert vil bli å finne i mer ordinære bygg. Det er først når teknologien og kompetansen blir utnyttet i stor skala at man kan møte klimautfordringene.

Energi

Det skal kreves minimalt med energi til oppvarming og drift. Byggets utforming skal bidra til minimert energibruk. Samtidig skal det utstyres med systemløsninger som skal optimalisere energibruken. Sensorer som registrerer tilstedeværelse, dagslysforhold og temperatur, skal sørge for at luftmengde, lys og temperatur i størst mulig grad samsvarer med de faktiske behovene.

Det sydvendte taket vil få ett av Nord-Europas største solcelleanlegg, med en effekt på rundt 700 KW. Dette gir tilstrekkelig energi til å forsyne flere andre bygg i området.

Nærheten til sjøen skal utnyttes ved at sjøvann brukes til oppvarming og kjøling av dataservere.

Bygget har et estimert energibehov på kun 21 kWh/m² per år og den estimerte energiproduksjonen er på 49 kWh/m² per år. Byggets bundne energi er estimert til å være 22 kWh/m² per år.

Dersom man sammenligner Powerhouse Brattørkaia med et ordinært kontorbygg av tilsvarende størrelse, vil de innovative tiltakene representere en energibesparelse på rundt tre millioner kilowattimer. Dette tilsvarer energiforbruket til over 100 eneboliger.

Status / klimaregnskap

Pr. oktober 2018 er prosjektet ikke realisert. Klimagassregnskap er ikke foretatt siden prosjektet ikke var realisert da Fremtidens bygg ble avsluttet.

AREAL OG VOLUM

Bruksareal (BRA): 13000 m²
Antall beboere/brukere: 500

ENERGI

Energimerke: A (Dark green)
Energiforbruk: Bygget selv er strømleverandør til nettet i perioder med produksjon av overskuddsenergi.
Energikilder: Solceller - elektrisitet (leverer overskudd til strømnettet), Varmepumpe vann-vann (Varmepumpe og kjøling fra fjorden.), Solfanger - termisk (forutsetter at bygget kan levere overskudsvarme til nær- eller fjernvarmenettet.)
Beregnet netto energibehov: 21 kWh/m²/år (NS3031)

ENERGIPRODUKSJON

Elektrisitetsproduksjon: 49 kWh/m²/år

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 100 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 100 m

KOSTNADER OG STØTTE

Prosjektstøtte Enova: 36500000 kr

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Brattørkaia
Kommune: Trondheim
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Kontorbygning
Miljøambisjon: Plusshus
Forbildeprogram: Powerhouse , ZEB , Framtidens Bygg
Konkurranseform: Direkte engasjement

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Entra Eiendom AS
Arkitekt: Snøhetta as
Rådgivere: Miljøstiftelsen ZERO, rådgivingsselskapet Asplan Viak, aluminiumselskapet Hydro, og aluminiumsprofilselskapet Sapa.
Hovedentreprenør: Skanska Norge AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.