AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Navn på aktør

Svartlamoen - bærekraftige ungdomsboliger

Rimelige ungdomsboliger i massivtre

Trondheim

Da boligene på Svartlamoen ble bygget, var det med sine 5 etasjer Norges høyeste massivtrehus. Bygningen ble oppført på 10 dager og ligger på Svartlamoen i Trondheim.
 +
Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen
Fotograf: Treteknisk
 +
Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen
Fotograf: Treteknisk
 +
Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen
Fotograf: Treteknisk
 +
Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen
Fotograf: Treteknisk
 +
Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen
Fotograf: Treteknisk
Fasaden består av en ubehandlet furukledning. +
Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen
Fotograf: Treteknisk
Utvendige trapper i bakgården. +
Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen
Fotograf: Treteknisk
Utvendige trapper i bakgården.  +
Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen
Fotograf: Treteknisk
  Sist oppdatert 07.12.2016

Korte fakta

  • Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S
  • Prosjektperiode: 2004 - 2005
  • Arealforbruk: 1030 m2 brutto eller 34,34m2/person

Prosjektbeskrivelse

Bydelen Svartlamoen i Trondheim ble omregulert fra industriområde til byøkologisk forsøksområde i 2001. Reguleringsplanen er utarbeidet i samarbeid med beboerne i bydelen og konkluderte blant annet med at  den skal  "basere utviklingen på LA21-prinsipper med stor grad av medvirkning der kompetanse og ressurser i området kan utnyttes og tilhørligheten til området styrkes." og "legge til rette for et lavt kostnadsnivå med et rimelig boligtilbud og gunstige rammevilkår for nyetablering av virksomheter"

Ungdomsboligene i Strandveien 37 er de første nybyggene etter omreguleringen.  Det er to bygninger i massivtre som inneholder 22 hybler i kollektiv, seks ettromsleiligheter og ett næringsbygg. Det er brukt massivtre både i vegger og dekker. Det er fokusert på et lavt arealforbruk pr. person. Husleie er estimert til 2500,-

Økonomi

Total byggesum: 14,5 millioner, dvs 14077kr/m2

Prisverdig arkitektur

Arkitektene Geir Brendeland og Olav Kristoffersen er tildelt Norsk Forms pris til unge formgivere. Prisen får de for utvikling og arbeidet med den 5 etasjer høye boligblokken i massivtre på Svartlamoen. Boligblokken har gitt beboerne en rimelig og miljøvennlig bolig og er samtidig nyskapende i sin arkitektur og formgivning. Boligblokken har også vakt stor internasjonal interesse.

Konstruksjon og materialbruk

Det er brukt massivtreelementer i vegg og dekker. Denne byggemetoden gir rask oppføring og reduserer energiforbruket. Massivtre har gode isolerende egenskaper og er brannsikkert. Ytterkledning er i ubehandlet malmfuru.

Energi

Den 5 etasjer høye bygningen er arealeffektiv, er ekstra godt isolert og har slik lavt energiforbruk.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1030 m2 brutto eller 34,34m2/person
Bruttoareal (BTA): 1030 m²

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 14077kr/m2
Total byggesum: 14,5 mill
Brt:1030m2

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Strandveien 37
Sted/bydel: Svartlamoen
Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2004 - 2005
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Svartlamoen boligstiftelse
Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S
Rådgivere: Interconsult ASA, Reinertsen Engineering AS
Hovedentreprenør: Stjern AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

www.bkark.no
www.trefokus.no


Dette prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge / Trebasert Innovasjonsprogram.