Fordypning i universell utforming og inkluderende arkitektur

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 22.01.2019
Her finner du mer informasjon om bekreftede foredragsholdere og bidragsytere på kurset

Karin Høyland er utdannet sivilarkitekt MNAL og jobber som seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og som førsteamanuensis ved Fakultet for arkitektur og design, NTNU. Høyland har gjennomført en rekke forskningsprosjekter der man studerer ulike brukeres erfaringer med bygg og steder. Hennes faglige interesser ligger i å bidra til at fysiske omgivelser kan brukes av flere, og bygger på kunnskap om bruk og opplevelser sett fra ulike perspektiver. Dette er innsikt som kan danne grunnlag for innovasjon og utvikling av nye løsninger. Høyland er en av forfatterne bak boken "Inkluderende arkitektur" som kom ut i 2018.

Mari Storstein har studert dokumentarfilmregi ved Den norske TV-skolen på Lillehammer. Storstein har en muskelsykdom og har sittet i rullestol siden hun var to år. Gjennom å lage dokumentarer om mennesker med funksjonsnedsettelser har hun bidratt til å synliggjøre en gruppe som vi vanligvis ikke ser så mye til på lerretet. Retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har også vært en av hennes viktigste kjernesaker. Storstein har lagd dokumentarfilmer hvor flere av disse tar opp brukerstyrt personlig assistanse (BPA), blant annet «Brevet til Jens» og «Forestillinger om frihet». I fjor viste TV2 hennes dokumentarfilmserie «Søsken» som handler om hverdagen til seks familier der et av barna i søskenflokken har nedsatt funksjonsevne. I 2018 ble hun tildelt Jonasprisen for sin synliggjøring av historier om utenforskap, annerledeshet og menneskeverd.

Karen-Anne Noer er landskapsarkitekt MNLA med videreutdanning innen universell utforming. Hun har jobbet i Kongsvinger kommune med arealplanlegging, byutviklingsprosjekter og universell utforming. Hun ledet blant annet kommunens ressursgruppe, var kommunens kontaktperson innen universell utforming og hun var koordinator for Funksjonshemmedes råd. Hun har tidligere vært ansatt i arkitektfirmaet Snøhetta og på Norges Landbrukshøgskole. Hos Universell Utforming AS er arbeidsoppgavene knyttet til universell utforming i plan, foredrag, utredninger, rådgivning, kvalitetssikring og kartlegging av behov for tiltak innen universell utforming.

Camilla Ryhl er utdannet arkitekt MAA og arbeider som seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet i København. Hun har tidligere vært ansatt som professor i universell utforming ved Bergen Arkitekthøgskole. Ryhl har i sin forskning fokusert på kryssfeltet mellom sanselig funksjonsnedsettelse og arkitektur. Hun har spesialisert seg på universell design i utformingen av bygg. Ryhl er særlig interessert i betydningen av arkitekturens sanselige kvaliteter i forhold til opplevelse og deltakelse.

Trine Presterud er faglig leder i Universell Utforming AS. Hun er utdannet Bygg- og anleggsingeniør med videreutdanning fra NTNU og tilleggsutdanning innenfor psykologi, coaching, samt leder- og organisasjonsutvikling. Hun har lang erfaring innen veg, trafikk og samferdsel og har jobbbet med universell utforming i Oslo kommune. Presterud var daglig leder i Universell utforming AS fra 2009 og faglig leder fra 2012. Hos Universell utforming jobber hun med kvalitetssikring og kontroll av planer, kartlegging av eksisterende bygg og uteområder, generell rådgivning samt foredrag og kompetanseoppbygging. Presterud har holdt mange bedriftsinterne kurs for arkitekter.

Lise Rystad har bred erfaring som prosjekterende arkitekt, både fra små og store prosjekter og har for tiden rollen som daglig leder i NSW Arkitektur. Hennes arbeidsfelt inkluderer alle faser fra programmering, idéfase, detaljering til gjennomføring og oppfølging på byggeplass. Gjennom arbeid med store publikumsbygninger har hun opparbeidet spisskompetanse og interesse for at det bygde miljøet skal ha full tilgjengelighet for alle brukere, og at universell utforming inngår som en integrert del av omgivelsene. Lise har sammen med Bjørbekk & Lindheim utarbeidet en veileder om tema orientering og veifinning på vegne av Direktoratet for byggekvalitet og Statens vegvesen. Den omhandler spesielt arkitektoniske virkemidler som blinde og svaksynte kan dra nytte av i våre bygde omgivelser. Hun har i tillegg erfaring i rollen som fagansvarlig for universell utforming i prosjekteringsgruppen for den nye utvidelsen på Oslo lufthavn Gardermoen. Lise er opptatt av at bygninger skal fungere optimal i forhold til sin funksjon og samtidig være god arkitektur.

Åse Danbolt har siden 2011 vært ansatt i Statsbygg som prosjektleder for «uu mot 2025». Har bakgrunn som ergoterapeut og interiørarkitekt, samt master i eiendomsutvikling og forvaltning. 30 års erfaring med bolig- og bygningsutforming med tanke på mennesker med funksjonsnedsettelser.

Mette Jakobsen er etnolog og konservator NMF og jobber som seniorrådgiver i Statsbygg innen feltene kulturminne og universell utforming. Hun har mange års erfaring fra museumsbransjen med prosjekter og formidling hvor tilgjengelighet for alle var satsingsfelt. I Statsbygg er arbeidsoppgavene knyttet til generell rådgivning innen kulturminnespørsmål for forvaltning og byggeprosjekter, samt foredrag og kursvirksomhet. Spesielt gir hun rådgivning om hvordan man kan oppnå både god kulturminnebevaring og universell utforming, eller best mulig tilgjengelighet, for alle.

Øystein Bull-Hansen er en kunstutdannet byplanlegger og arkitekt MNAL. Han har arbeidet 19 år med byutvikling i Drammen i ulike roller, som planlegger, byggesakssjef og rådgiver for kultur og byutvikling. I dag er han fagansvarlig for NALs Bylivsenter.