Foredrag om Nasjonalmuseet

Tekst Ragnhild Lien Olsen Sist oppdatert 22.02.2018
BAF-senior har gleden av å kunne invitere til ettermiddagsforelesning på Litteraturhuset i Bergen den 6. mars kl. 15-17, der Ulf Grønvold forteller om NASJONALMUSEET OG BYEN.

Foredraget til Ulf Grønvold vil bestå av to deler.
Først presenteres bygningstypen. Hva er et nasjonalmuseum og når oppstår det offentlige museet? Og hvordan manifesteres museets betydning i byplanen. Det blir en rundtur til Paris, London, Berlin, Wien og Washington. 

Andre del av foredraget er om vårt nye Nasjonalmuseet. Linstows byplan for Christiania etter 1814 og den lange prosessen for å få reist Nasjonalgalleriet (det tok 40 år.) De to konkurransene på Tullinløkka og til sist en gjennomgang av det store huset som nå bygges på Vestbanen i Oslo. 

Sted og tid:
Litteraturhuset i Bergen, den 6. mars kl. 15-17.