Foredrag om TRANSFORMASJON med Amanuensis Kolbjørn Nesje Nybø

Tekst JAJ Sist oppdatert 12.11.2018
Amanuensis Kolbjørn Nesje Nybø fra AHO kommer tirsdag 20. november kl 18.00 på Haugar for å gi oss en engasjerende introduksjon til fagområdet Arkitekturarv, restaurering og transformasjon. Et tema som bare blir mer og mer aktuelt.

Hva er restaurering og hvorfor ble dette et tema?
Forvaltningens teoretiske grunnlag, og arkitektenes teoretiske grunnlag?
Hva er egentlig en verdi, og kan slike rangeres?
Er det mulig å «transformere» et vernet bygg - uten å «ødelegge» det?

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) ønsker å styrke forståelsen for arkitekturarven. Siden 2005 har AHO arrangert en treårig «Erfaringsbasert master i Arkitekturvern», og våren 2019 starter det sjette studentkullet. AHO deltar også på den nordiske masteren NORDMAK.

Amanuensis Kolbjørn Nesje Nybø har vært med å bygge opp begge disse masterutdannelsene, og undervist ved dem siden oppstarten.

Kom og få faglig påfyll på et høyaktuelt tema! Cafe Barista holder åpent fra kl 17.00, for dere som vil ha en matbit før det starter!

Mvh. Styret i Vestfold Arkitektforening