Forelesninger fra arkivet endelig tilgjengelig

  Sist oppdatert 22.11.2017
Over 70 videoer fra vårt arkiv er nå tilgjengelig. I perioden 1988-1993 ble det gjort opptak av forelesninger gjennomført i regi av Oslo Arkitektforening (OAF) i Arkitektenes hus i Josefines gate 34. Opptakene var opprinnelig tilgjengelig på VHS-videokassetter og har siden vært arkivert i NAL-bibliotekets samling. I 2015 fikk biblioteket digitalisert videoene (MP4 filer) og endelig er forelesningene tilgjengelige på YouTube og vår nettside arkitektur.no.

Grunnet datidens teknologi er flere av opptakene av dårlig kvalitet, men innholdet er interessant og underholdende (Anbefaler derfor bruk av høretelefoner). Biblioteket har publisert videoene på YouTube, og hver enkelt video er kronologisk ordnet under følgende kategorier:

  • ARKITEKT (24 videoer)
  • ARKITEKTKONTOR (16 videoer)
  • ARKITEKTURTEORI (8 videoer)
  • BYUTVIKLING/BYPLANLEGGING/BYFORNYELSE (4 videoer)
  • INFRASTRUKTUR (2 videoer)
  • PROSJEKTPRESENTASJONER/KONKURRANSE (5 videoer)
  • ORGANISASJONSFORM (1 video)
  • REGELVERK (1 video)

 (OBS! For å se mer utfyllende informasjon om hver enkelt forelesning/video, husk å klikke på 
  arkitektnavn/spilleliste)

Arkitekt

Arkitektkontor

Arkitekturteori

Byutvikling/byplanlegging/byfornyelse

Infrastruktur

Prosjektpresentasjoner/konkurranse

Organisasjonsform

Regelverk