Forrige gang prisen ble delt ut var i 2017 og den gikk da til til SAAHA arkitekter for Bumerang bru og Jungelbru. Foto: Are Carlen.

Foreslå kandidat til Norsk stålkonstruksjonspris 2019

  Sist oppdatert 11.04.2019
Norsk Stålkonstruksjonspris ble første gang delt ut i 1991 og gikk til Stranden, Aker Brygge. Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner står bak priskonkurransen som holdes hvert annet år. Det vinnende forslaget presenteres på Norsk Ståldag. Forrige gang prisen ble delt ut var i 2017 og den gikk da til SAAHA arkitekter for Bumerang bru og Jungelbru.

Vinnerne har holdt en meget høy standard, og prisen har derfor fått den nødvendige prestisje som er viktig for prisen og for stålmiljøet. Tilsvarende stålkonstruksjonspriser finnes i de fleste europeiske land, og vinneren blir også nominert til en europeisk priskonkurranse. Prisen består av diplom som tildeles byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og stålentreprenør.

Norsk Stålkonstruksjonspris er ment å oppmuntre til anvendelse av stål og gi opphav til nye idéer og inspirerende løsninger. Prisen deles ut til en stålkonstruksjon. Ordet konstruksjon kan forstås innenfor en vid ramme.

Prisen deles ut til en stålkonstruksjon som har kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk, miljø og økonomi. Konstruksjonen skal ha kvaliteter av en slik art at de lett kan verdsettes. Stålentreprenør må være medlem av Norsk Stålforbund og konstruksjonen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre år.

Juryen består av representanter fra Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), RIF - organisasjonen for rådgivere, Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) og Den Norske Stålgruppen (DNS).

Det er åpent for alle å sende inn ett eller flere forslag til kandidater.

Frist: 15. april 2019.

Les mer og foreslå kandidat her