Foto: Melissa Hegge

Første klimadugnad - Positive Impact!

  Sist oppdatert 27.02.2020
Architects declare er et klima- og miljøinvitiativ, først etablert i Storbritannia i 2019. Norge var det første landet til å tegne et eget oppropp og hittil har 112 kontorer skrevet under på oppropet. 4. Februar var Oslo Arkitektforening vertskap for den første dugnaden.

Moderator for kvelden var Einar Jarmun og Vigsnæs Kosberg Arkitekter, to av kontore som  var med å forme det norske oppropet. Temaet for kvelden var "Positive Impact" og tar for seg arkitektens mulighet til å påvirke klima- og miljø i en positiv retning. Dette ble diskutert gjennom en workshop i Arkitektenes hus der 'handlingsrom' var et nøkkelord i diskusjonen. Hvordan kan arkitekter anvende sin kunnskap om miljø- og klimaløsninger i sitt virke?

Neste dugnad finner sted 10. mars på DOGA. Moderatorer for kvelden, med temaet "Sirkulær Økonomi og deling av kunnskap", er Snøhetta og White Arkiter. 

Les Arkitektnytts oppsummering av første dugnad "Positive Impact!" her

2002_MH_OAF_architectsdeclare-12002_MH_OAF_architectsdeclare-1252002_MH_OAF_architectsdeclare-572002_MH_OAF_architectsdeclare-1232002_MH_OAF_architectsdeclare-1072002_MH_OAF_architectsdeclare-37