Flere søkemuligheter

Vinner av Arkitekturprisen 2017

  Sist oppdatert 22.09.2017

Korte fakta

 • Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter
 • Interiørarkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter
 • Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
 • Prosjektperiode: 2014 - 2017
 • Arealforbruk: Uteoppholdsareal 2900 m2, BRA: 2633 m2, BYA: 1445,5 m2

Arkitektens beskrivelse

Prosjektet “God morgen Alna” er vinnerforslaget av en begrenset arkitektkonkurranse hvis mål er å utforme klimavennlige førstehjemsboliger for unge. Prosjektet er det første boligprosjektet innenfor FutureBuilt programmet, med mål å oppnå minimum 50% reduksjon av klimagassutslipp.   

“GOD MORGEN ALNA!“ er et prosjekt med høye sosiale, miljømessige og arkitektoniske ambisjoner. Det er lagt fokus på både god bokvalitet og boligkvalitet, bl.a.:

 • Fellesskapsløsninger og hyggelige utearealer dimensjonert for menneskelige proporsjoner
 • Rimelige boliger som ikke går på bekostning av livskvalitet grunnet høy husleie
 • Energigjerrige boliger, passivhus med lav C02 avtrykk
 • Volum fremfor areal
 • Tilgjengelighet for alle
 • Omgivelser med redusert bilbruk, tilrettelegge for fotgjengere og syklister, sosiale arenaer og møteplasser

Prosjektet er delt i to: Rehabilitering og nybygg. Furuhuset (eksisterende bygg) er rehabilitert med 9 leiligheter og et fellesareal. I tillegg er to nye leilighetsbygg i massivtre med 27 boenheter plassert i randsonen mot vest. Dermed frigis et fint felles uteområde med gode solforhold. 

Hver boligmodul er prosjektert med tanke på utradisjonelle planløsninger som skal sikre luft og volum i boligene. De arkitektoniske ambisjonene er således utarbeidet i form av utradisjonelle snitt og plan. Prefabrikkerte massivtre-elementer er brukt i vegger, tak og i alle bærende konstruksjoner.

Det er prosjektert 9 byggemoduler. To og to moduler er speilvendte om hverandre og skaper felles innganger til flere boenheter. Hver modul inneholder tre leiligheter, én treroms, én toroms og én hybel. Leiligheter har ulik utforming, med vekt på volum og luft. Takvinduer er tatt i bruk for å utnytte takvinduenes gode egenskaper til å gi rommene bedre spredning i dagslys.

Nybyggene er i passivhusstandard er kompakte, godt isolerte modulbygg i massivtre, kombinert med energiforsyning fra varmepumpe, solfanger, geotermisk varme, solceller, gråvannsgjenvinning og desentralisert ventilasjonsløsning med høy gjennvinning. Nybyggene gjenspeiler den prefabrikkerte byggemetoden. Det er lagt vekt på markante, identitetsskapende inngangssoner og trappeadkomster markert i ulike farger.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Uteoppholdsareal 2900 m2, BRA: 2633 m2, BYA: 1445,5 m2

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Ulsholtveien 31, 1053 Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2014 - 2017
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Forbildeprogram: FutureBuilt

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stiftelsen Betanien Oslo
Arkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter
Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
Interiørarkitekt: Haugen/Zohar Arkitekter
Prosjektledelse (PL): CM Prosjekt AS
Rådgivere: Høyer Finseth AS (RIB) | Dagfinn H. Jørgensen AS (RIV) | Foyn Consult AS (RIE) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA) | RIB: Rambøll AS (betong)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa