Flere søkemuligheter

Forus gangbruer

  Sist oppdatert 19.04.2013

Broa skal spenne over den planlagte rundkjøringen i krysset mellom Løwenstrasse og Svanholmen og sørge for en planfri overgang for gående og syklende.

Prosjektet har gjennomgått store forandringer for å komme ned på et kostnadsnivå, som vil gjøre det mulig å gjennomføre. Det er også utarbeidet et alternativ i betong. Det ventes en avklaring over sommeren 2008.

Som det foreligger består prosjektet av to broer som spenner over henholdsvis Løwenstrasse og Svanholmen og møtes i luften. Frispennene over veiene bæres av skråstag som er ført sammen i toppen av et sigarformet tårn. Tårnet har en spiss av hvitt glass som skal lyse opp i mørke.

Konstruksjon og materialbruk

Utstrakt bruk av tre og dekomponering av viaduktsøylene gir en filigran struktur og broa vil oppfattes som lett og luftig. Til tross for sin harmoni med omgivelsene, vil broa ha høy signalverdi. Den vil fungere som inngangsport til Forus Næringspark.

Tårnet er formet optimalisert i forhold til sin bæreevne, altså tynnere i endene. Det skal bestå av ubehandlet limtre, som blir kledd med membran og langsgående bordkledning.


PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Forus , Sandnes
Kommune: Sandnes
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling , Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Transport og infrastruktur
Forbildeprogram: Norwegian Wood

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Forus Næringspark AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.