Åpen arkitektkonkurranse om Fotografihuset på Sukkerbiten. Illustrasjon fra konkurranseprogrammet.

Fotografihuset: Konkurransedokumenter

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 01.04.2019
All informasjon og nyhetsoppdateringer om konkurransen om Fotografihuset på Sukkerbiten vil bli formidlet gjennom konkurransens hovedside, mens konkurransens dokumenter ligger i denne artikkelen.

Hav Eiendom AS i samarbeid med Fotografihuset AS utlyser en åpen arkitektkonkurranse om Fotografihuset på Sukkerbiten i Oslo. Konkurransen blir gjennomført som en åpen arkitektkonkurranse. Hav Eiendom AS og Fotografihuset AS har inngått en intensjonsavtale om utvikling av Fotografihuset på de to feltene A11 (Sukkerbiten) og A10 (Bjørvikutstikkeren) i Bjørvika. For å skape to funksjonelle og vakre bygg i fruktbar sameksistens med de to store kulturbyggnaboene operaen og Munchmuseet, velges en åpen arkitektkonkurranse som første fase i prosjektutviklingen.

Arkitektkonkurransen omfatter:

  1. Øya Sukkerbiten (med A11) som helhet, dvs. både bygg for Fotografihuset og oppbygging av øylandskapet på alle sider av bygget.
  2. Et bygg på felt A10 med tilslutning til omkringliggende landskap mot vest. Utformingen av flaten øst for byggefelt A10 mot Akerselva er under avklaring og inngår ikke i konkurransen.

Hav Eiendom gjennomfører arkitektkonkurransen i tett samarbeid med Fotografihuset både når det gjelder program, konkurransefase og juryering. Samtidig bistår Norske arkitekters landsforbund (NAL) i alle faser i gjennomføringen av konkurransen.

Konkurransens hjemmeside er https://www.arkitektur.no/fotografihuset

Det er deltakernes ansvar å holde seg løpende oppdatert mens konkurransen pågår. Innsendte spørsmål og svar vil bli publisert på konkurransens hjemmeside. Eventuelle endringer, supplerende informasjon eller vedlegg vil bli publisert her på konkurransens hjemmeside.

Konkurransedokumenter:


Vi minner igjen om at dette er en åpen arkitektkonkurranse med innleveringsfrist fredag 14.06.2019 klokken 1500. Oppstartsseminar og befaring er 30.04.2019 klokken 1200

Fremdriftsplan for konkurransen:

• Utlysning av konkurranse: 01.04.2019
• Oppstartsmøte befaring 30.04.2019 klokken 1200
• Frist for spørsmål vedr. oppstartsseminar og tomtebefaring: 24.04.2019
• Frist for spørsmål vedr. program med vedlegg: 20.05.2019
• Frist for svar: senest en uke etter frist for spørsmål
• Frist for å levere: fredag 14.06.2019 klokken 1500
• Resultat offentliggjøres: Primo oktober 2019

 Konkurranseprogram_Fotografihuset på Sukkerbiten_2019.04_3

 Åpen arkitektkonkurranse om Fotografihuset på Sukkerbiten. Illustrasjon fra konkurranseprogrammet.