Åpen arkitektkonkurranse om Fotografihuset på Sukkerbiten. Illustrasjon fra konkurranseprogrammet.

Fotografihuset - program oppstartmøte/tomtebefaring 30.04.

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 28.04.2019
Under er program for oppstartmøte/tomtebefaring i den åpne arkitektkonkurransen om Fotografihuset på Sukkerbiten. Møtet arrangeres tirsdag 30.04.2019 fra klokken 12.00 – 14.00 i Oslo.

Oppstartmøte/tomtebefaring tirsdag 30.04.2019 fra klokken 12.00 – 14.00

Agenda:

12.00-13.00

  • Velkommen ved HAV Eiendom
  • Kort historikk og intensjonen med konkurransen
  • Kort gjennomgang av konkurranseprogrammet
  • Kort gjennomgang av romprogram/nærhetsdiagram
  • Kort gjennomgang av konkurransetekniske forhold (jury, evalueringskriterier, 3D modellen osv)

    Spørsmål kan stilles på møtet men ønskes i tillegg skriftlig til konkurransefunksjonær Gisle Nataas på e-post: fotografihuset@arkitektur.no. Spørsmål besvart til alle via konkurransens hjemmeside ca en uke etter befaringen.

13.00-14.00

  • Befaring på tomten ledet av HAV Eiendom

14.00 slutt


Påmelding
Det kreves påmelding til oppstartsseminar/tomtebefaring. Påmelding gjøres pr. e-post til konkurransefunksjonær Gisle Nataas på e-post: fotografihuset@arkitektur.no. På grunn av sikkerhetsrutinene i bygget hvor oppstartmøte/tomtebefaring skal være, Dronning Eufemias gate 16, må det av sikkerhetskrav registreres og lages navnelapper til alle deltakerne. Merk e-posten med «tomtebefaring» og oppgi navn på alle deltakere som kommer. Frist for påmelding er mandag 29.04.2019. Deltakelse på befaring er ikke obligatorisk i forhold til deltakelse i konkurransen.

Oppmøtested: Dronning Eufemias gate 16 i Bjørvika, oppmøte i resepsjonen der også auditoriet ligger. Dette er det mørke bygget som ligger inntil Stasjonsallmenningen i Barcoderekken, der Akrobaten bru over sporområdet lander.  

Velkommen!