Åpen arkitektkonkurranse om Fotografihuset på Sukkerbiten. Illustrasjon fra konkurranseprogrammet.

Fotografihuset - spørsmål og svar 2019.05.08

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 19.05.2019
Spørsmålene som til nå er kommet inn er besvart og publisert på konkurransens hjemmeside.

Last ned dokumentet her: "Fotografihuset_Spørsmål og svar.pdf".
Alle spørsmålene og svarene er samlet i ett dokument, med de nyeste spørsmålene og svarene nederst i dokumentet. Dokumentet ligger også i konkurransens vedleggsmappe.

Utsnitt av den digitale Bjørvikamodellen (ViaNova)
Det er viktig oppdatert informasjon om det digitale kartunderlaget i dokumentet. Se utklipp av svar på spørsmål 6 her:

Leverandøren av det digitale kartunderlaget, Vianova, skal nå ha løst problemet som noen har opplevd i forbindelse med det digitale kartunderlaget. Her er ny nedlastningslink, den inneholder samme modellutsnitt over Bjørvika i 3 forskjellige filformater: FBX, DWG og MAX, så da kan arkitektene velge det formatet som passer dem best. Linken er uten passord. Filen «Del 4» som noen hadde et problem med skal nå være i orden og er testet også i Rhino6. NAL oppdaterer også vedlegg 2 «Vedlegg 2_Utsnitt av den digitale Bjørvikamodellen_ViaNova» med de samme opplysningen.
Last ned her: https://vianova.filemail.com/t/ht4UktfR

Se mer informasjon om konkurransen på konkurransens hjemmeside: www.arkitektur.no/fotografihuset