Åpen arkitektkonkurranse om Fotografihuset på Sukkerbiten. Illustrasjon fra konkurranseprogrammet.

Fotografihuset - tomtebefaring

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 19.05.2019
Her finner du informasjon om oppstartmøte/tomtebefaring og om spørsmål/svar

Oppstartmøte/tomtebefaring
I forbindelse med den åpne arkitektkonkurransen om Fotografihuset arrangeres det oppstartmøte/tomtebefaring tirsdag 30.04.2019 fra klokken 12.00. Oppstartsmøte vil vare i ca to timer og gjennomføres av representanter fra Hav Eiendom, Fotografihuset og Norske arkitekters landsforbund (NAL). Oppmøtested: Dronning Eufemias gate 16 i Bjørvika, oppmøte i resepsjonen der også auditoriet ligger. Dette er det mørke bygget som ligger inntil Stasjonsallmenningen i Barcoderekken, der Akrobaten bru over sporområdet lander. Det vil også være mulighet å stille spørsmål om konkurransen på møtet. Spørsmål blir notert og besvart til alle via konkurransens hjemmeside senest en uke etter befaringen.
Programmet for oppstartseminaret/tomtebefaringen kommer.

Påmelding
Det kreves påmelding til oppstartsseminar/tomtebefaring. Påmelding gjøres pr. e-post til konkurransefunksjonær Gisle Nataas på e-post: fotografihuset@arkitektur.no. På grunn av sikkerhetsrutinene i bygget hvor oppstartmøte/tomtebefaring skal være, Dronning Eufemias gate 16, må det av sikkerhetskrav registreres og lages navnelapper til alle deltakerne. Merk e-posten med «tomtebefaring» og oppgi navn på alle deltakere som kommer. Frist for påmelding er 28.04.2019. Deltakelse på befaring er ikke obligatorisk i forhold til deltakelse i konkurransen. Velkommen!

Fotografihuset - spørsmål og svar, dato 2017.09.26
Spørsmålene som til nå er kommet inn er besvart og publisert på konkurransens hjemmeside. Last ned dokumentet her: "Fotografihuset_Spørsmål og svar_pdf". Alle spørsmålene og svarene er samlet i ett dokument, med de nyeste spørsmålene og svarene nederst i dokumentet. Dokumentet ligger også i konkurransens vedleggsmappe.

Se mer informasjon om konkurransen på konkurransens hjemmeside: www.arkitektur.no/fotografihuset