llustrasjonsfoto: Lørenskog kommune.

«Fra stasjon til sted» - ny kurs for Lørenskog

Tekst Andreas Fadum Haugstad Sist oppdatert 10.08.2018
Til parallelloppdraget for utvikling av Lørenskog stasjonsområde kom det inn 25 tilbud, hvorav 14 på nivå A og 11 på nivå B.

Følgende tre lag ble valgt ut til deltakelse:

  • MDH Arkitekter, Transborder og MASU Planning
  • Holscher Nordberg architecture and planning, med Via Trafik og GHB Landskabsarkitekter
  • Edit/Atelier og Gattaca
     

Edit/Atelier og Gattaca har blitt valgt ut som Wildcard-teamet, med blant annet Dagny Thurmann-Moe, Jan Godzimirski og Phoebe Chu som ekstern kompetanse. De tre teamene skal jobbe parallelt med oppgaven denne høsten, og i etterkant av parallelloppdraget vil kommunen innarbeide ideene i en helhetlig veiledende plan for området.

Parallelloppdraget innledes med oppstartsseminar 22. august i Lørenskog Hus kl 9-15 for å informere om oppdraget, premissene for utviklingen av området og møte med de tre valgte arkitektteamene.

Fagsjef for stedsutvikling i Lørenskog kommune, Stein Magne Fossli, ser frem til å komme i gang med parallelloppdraget: «Vi er veldig fornøyd med deltakelsen og det faglige nivået på tilbyderne. Vi har hatt en god prosess så langt, og er spent på hva de tre teamene kan bidra med av innspill og nye vinklinger for stasjonsområdet».

NALs rolle i parallelloppdraget er som rådgiver og ledelse av den etterfølgende evalueringen, som skal lede til kommunens veiledende plan for området.