Lovund i Lurøy kommune. Foto: Lurøy kommune/Willy Thomassen

Fra tilfeldig til planlagt utvikling

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 27.06.2014
De norske bygdene har vokst frem på en ganske tilfeldig måte. I dag og i framtiden må stedenes identitet i større grad planlegges og formes. Det å få bygdene mer bærekraftige krever bedre strategi, og en vilje til å ta valg, sier forsker Jørn Cruickshank.

Cruickshank er en av foredragsholderne som kommer til Arkitekturdagen 2014 i Bergen i september. Konferansen har tittelen “Neste versjon Norge” og skal belyse bærekraft og samspill mellom bygd, forsted og by.

Bygdefraflytting – en myte
- Statistikken forteller at befolkningstallene i distrikts-Norge er stabilisert. Vi kan derfor avlive myten om at bygda er i ferd med å bli fraflyttet, forteller Jørn Cruickshank.

Han er seniorforsker i forskergruppa for Innovasjon ved Agderforskning og førsteamanuensis ved Institutt for Utviklingsstudier ved Universitetet i Agder.  Forskningsinteressene er planlegging, distriktspolitikk og stedsutvikling. Cruickshank vokste opp på en liten øy ved Harstad hvor han fikk kjenne fraflyttingen på kroppen. I dag er imidlertid situasjonen i bygde-Norge en helt annen.

"Neste versjon Norge" handler altså ikke om fraflyttingsspøkelser i grisgrendte strøk, men hvordan bygda skal bli et levende og godt sted å bo. Tidligere har bygdeutviklingen foregått ved at man har tilpasset og funnet måter å utnytte det lokale ressursgrunnlaget til det markedet etterspør. Stedenes identitet er ikke planlagt, men i stor grad «bare blitt sånn». Derfor vil det i framtiden være et behov for å ta styringen på en mye mer helhetlig måte, sier Cruickshank.

Strategisk planlegging
Cruickshanks foredrag er viktig å få med seg for alle som er involvert og interessert i stedsutvikling. Han har gjennomført en rekke forsknings- og utredningsprosjekter innen regionalutvikling og planlegging. Hans doktorgrad fra Institutt for Planlegging ved Universitetet i Tromsø omhandler utviklingen av norsk distriktspolitikk. På Arkitekturdagen vil han tegne et oppdatert bilde av de viktigste trendene i dagens steds- og distriktsutvikling.

- Noen bygder og småsteder har allerede lykkes og går i riktig retning, mens andre ikke tar riktige grep. Det er for få visjoner og klare tanker om hvordan stedene ønsker å være i fremtiden, og hvilke lokale koblinger man ønsker å stimulere. Nøkkelen er å forstå sin egen situasjon og hva det bør satses på. Et viktig verktøy er en bevisst strategisk planlegging lokalt, fastslår Jørn Cruickshank.

- Lokal planlegging forholder seg oftest til deler av den store helheten som utgjør kommunen. Man jobber med enkeltnæringer, enkeltaktører eller avgrensede tiltak. Den engelske planleggingsforskeren Patsy Healey kaller dette for «stedsblindhet». Foredraget vil gi innspill til hvordan vi kan «se» stedet bedre, føyer han til.

Du møter ham og mange andre spennende foredragsholdere på konferansen «Neste versjon Norge» under Arkitekturdagen 2014 i Bergen i september.

Meld deg på Arkitekturdagen 2014

Flere artikler om Arkitekturdagen 2014