AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

 • 2010-2005

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • regnbed

  Regnbed Risvollan

  Regnbedet i bydelen Risvollan er Trondheim første og Norges største. Det er et pilotprosjekt som søker lokale løsninger for overvannshåndtering.
 • ttttttt

  TiltaksID 9.1.C.3 Ladepunkter for EL-bil

  En el-bil er det mest miljøvennlige alternativet om en trenger en bil i byen, og det er viktig å tilrettelegge for at bruken skal bli så enkel og fordelsmessig som mulig. Hybridbiler og elektrisk ladbare kjøretøy er blitt en realitet, og etterspørselen vil øke sterkt i fremtiden. En av de viktigste forutsetningene for innføring av elektriske kjøretøy, er at infrastrukturen er klar for det.