AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

 • 2011-2006

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • KlimAvis

  KlimAvis - et prosjekt i klimakommunikasjon

  En 9. klasse ved Kruseløkka ungdomsskole i Sarpsborg jobbet i 2011 med klimakommunikasjon. Ungdommene gav ut et lørdagsbilag til Sarpsborg Arbeiderblad. Parallelt med arbeidet med avisa, laget de en blogg.
 • Sentrumskjernen, redusert motorisert transport og økt tilgjengelighet

  Transnova har gitt støtte til flere prosjekter for å redusere trafikken i sentrum.
 • passs

  Redusere energibruk i eksisterende bygningsmasse, i kommunale bygg.

  Stavanger kommune har som mål å redusere energibruken i den eksisterende bygningsmasse med 15% innen 2015.
 • bilde Framtidens by

  Utstillingen "Framtidens by"

  I 2010 fikk Trondheim kommune støtte fra Framtidens byer sentralt til å gjennomføre et formidlingstilbud til skolen med fokus på "Framtidens by". NTNU Vitenskapsmuseet stod for det utførende arbeidet i samarbeid med den kulturelle skolesekken i Trondheim kommune. Det ble lagt vekt på formidling og aktiviteter knyttet til energiforbruk, forurensning og klimaendringer.
 • klimakost

  Oslo kommunes klimafotavtrykk

  Klimakostanalyse av Oslo kommunes klimafotavtrykk (2010).
 • regnbed

  Regnbed Risvollan

  Regnbedet i bydelen Risvollan er Trondheim første og Norges største. Det er et pilotprosjekt som søker lokale løsninger for overvannshåndtering.
 • Tillerbyen

  Forskningsprosjekt lokalisering av handel

  Lokalisering av handel ble etablert som satsningsområde i regi av Framtidens Byer nasjonalt i 2010. Hensikten med prosjektet var å få mer kunnskap om hvor mye transport og utslipp nye handelstilbud vil skape.
 • ttttttt

  TiltaksID 9.1.C.3 Ladepunkter for EL-bil

  En el-bil er det mest miljøvennlige alternativet om en trenger en bil i byen, og det er viktig å tilrettelegge for at bruken skal bli så enkel og fordelsmessig som mulig. Hybridbiler og elektrisk ladbare kjøretøy er blitt en realitet, og etterspørselen vil øke sterkt i fremtiden. En av de viktigste forutsetningene for innføring av elektriske kjøretøy, er at infrastrukturen er klar for det.