AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

 • 2012

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • Renoapp

  Renovasjonsapp

  I samarbeid med Bærum kommune utviklet et team av fem sommerstudenter i Accenture en mobilapp for forenklet avfallshåndtering i Bærum. Appen skulle bidra til at innbyggerne sparer tid og gjør det enkelt og praktisk å være miljøvennlig. I tillegg til å utvikle selve mobilappen, forberedte studentene et opplegg for kommunikasjon og implementering av appen for kommunen.
 • bio

  Optimering av avfallsløsninger mht. klimagassutslipp

  Kommunalstyret for miljø og utbygging i Stavanger kommune vedtok i mars 2009 at kommunen skulle satse på biogass innenfor renovasjon.
 • vare

  Sentrumskjernen

  Stavanger og Sandnes kommune har tatt grep om vareleveransesituasjonen i bykjernen.
 • hus

  KlimaGIS, kartfesting og simulering

  Målsettingen med KlimaGIS er å utvikle gode verktøy for å ta riktige beslutninger rundt klimatilpasning og arealdisponering i plan- og byggesaker.
 • Gjennomføring av prosjektet Klima-GIS

  KlimaGIS er et verktøy for å kunne ta gode beslutninger rundt klimatilpasning og arealdisponering. Metoden er interaktiv og gjør det lettere å planlegge for et klima i endring.
 • town

  Sentrumsutvikling

  Et samarbeidsprosjekt mellom kommunale myndigheter og næringsliv for å fremme miljøvennlig byutvikling. Deltakere er Trondheim og Drammen.
 • feie

  Feiervesenet som ressurs for mer effektiv energibruk i husholdninger

  Kompetansehevende tiltak mot feiervesenet, samt ulike delprosjekter. Målet er at feiervesenet skal kunne gi husholdningene kunnskap om bedre energibruk.
 • Forside_klynger

  Spennende muligheter på FMV området

  Værste AS, Jotne Eiendom og Fredrikstad kommune har i samarbeid med Alt Arkitektur as gjennomført en spennende mulighetsstudie som peker på hvilke aktuelle bærekraftsretninger utvklingen på FMV området bør ta.
 • stavneblokka

  Stavneblokka

  Stavneblokka er et byggeelement i massivt tre som kan lages av gjenbruksvirke eller overskuddsmaterialer. Det er et produkt under utvikling, koblet til arbeidstrening.
 • Ida og Markus

  Undervisningsmateriell om energibruk for barnehager

  Med støtte fra Framtidens byer har Trondheim kommune laget et spennende undervisningsopplegg om energi for barnehagebarn.