AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

 • 2013

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • Helhetlig regional energi- og varmestrategi

  Felles anbefalt strategi for kommunene på Nord Jæren, som ønskes implementert i område- og reguleringsplaner
 • Klimavennlig renovasjon i sentrum

  Det er fornuftig å organisere enhetlige løsninger for husholdnings- og næringsavfall under ett, for å minimere kjøring av renovasjonsbiler i gatene.
 • Utvikle nye bygg med passivhusstandard

  Stavanger kommune har 5 pilotprosjekter i Framtidens bygg.
 • Arildsgate 6

  Forbildeprosjekt Arilds gate 6

  Murgården Arilds gate 6 er et kommunalt bygg fra 1890 i sentrum av Trondheim. Målet er rehabilitering til nær passivhusstandard. Det skal skje i samarbeid med byantikvaren av hensyn til byggets verneverdige fasade.
 • matvettreglene

  Matvettreglene

  I forbindelse med Verdens miljødag 2013 gjennomførte Oslo kommune kampanjen "Matvettreglene".
 • mare

  MARE - Interreg - prosjekt

  MARE står for Managing Adaptive responses to Changing flood risk in the North Sea region, er et internasjonalt prosjekt med støtte fra Interreg IVB. Partnere er fra Dordrecht (Nederland), Sheffield/Rotherham og Hannover. Utgangspunktet for prosjektet var klimaendringer, urbanisering og andre forhold som gir økt flomfare
 • regn

  Håndtering av ekstrem nedbør

  Håndtering av ekstrem nedbør
 • vannveier Trondheim

  Flomplaner - kartlegging av flomveger

  Store nedbørsmengder krever sårbarhetsanalyser og en analyse av flomveier i urbane områder. Når overvannssystemene er fulle og det fortsatt regner må vi ha forhåndsplanlagt flomveier som reduserer skadene.
 • Nidelva vannstand

  Konsekvenser av havstigning for Trondheim kommune

  Studie av konsekvenser av havstigning i Trondheim kommune, inkludert modellering av effekter for avløpsnettet. Utarbeidelse av kart over framtidig havstigning og stormflonivå i Trondheim kommune. Integrere resultatene i kommunal planlegging.
 • ScreenHunter_42 Apr. 17 13.18

  Veileder i nudging er laget og tilgjengelig

  I samarbeid med GreeNudge, har Framtidens byer laget en veileder i såkalt nudging, eller vennlige dytt, om du vil. Hensikten er å gjøre det lett å velge rett.