AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

 • 2014

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • bilde

  Blågrønn faktor - verktøy for å sikre kvalitet i uterom

  Et hjelpemiddel som skal sikre at byene får ett større innslag av blågrønne kvaliteter i nye byggeprosjekter
 • Samarbeid om sentrum - BID

  Miljøverndepartement imøtekom i 2012 søknad fra Norsk Sentrumsutvikling (NSU) om statlig tilskudd til et treårig prosjekt for utredning og utprøving av en modell (BID) for å styrke næringsfelleskap i norske bysentra med 4 pilotbyer.
 • Skadedata fra forsikringsbransjen

  Målsettingen er å avklare potensialet og forutsetningene for å styrke forebygging av klimarelatert naturskade gjennom tilgang til forsikringsselskapenes skadestatistikk for å teste ut nytteverdien av tilgjengelige data i kommunal planlegging.
 • parkering

  Evaluering av parkeringspolitikken i Trondheim kommune

  Evaluere parkeringspolitikken i Trondheim kommune. Resultatene skal benyttes i neste rullering av kommuneplanens arealdel.
 • Revatilisering Ravnkloa

  Prosjektet ser på mulige løsninger for en revitalisering av Ravnkloa, der det også sees nærmere på muligheten for å etablere en gang og sykkelbro mellom Ravnkloa og Fosenkaia.
 • Summing up workshop

  Spiselig sommer i spiselig bydel

  Mat & matproduksjon er et viktig verktøy til å skape en bærekraftig byutviklingsprosess, og kobling til de rurale områder som omkranser byene. Spiselig bydel og spiselig sommer ble gjennomført i samarbeid med Urban Sjøfront sommeren 2013 og 2014 .
 • bjerkedalen

  Urbane Økosystem tjenester

  Begrepet «økosystem tjenester» dukker stadig opp i forbindelse med omtale av den blågrønne strukturen. Spesielt i sammenheng med tematikk rundt verdsetting.
 • breakfaast

  Frokostmøter miljøhensyn i offentlige innkjøp 2010 - 2014

  Det offentlige og næringslivet kjøper inn tjenester og varer for store summer hvert år. Gjennom å stille krav til produktene og tjenestene kan staten, byene og næringslivet påvirke leverandørenes miljøprofil. Regionale Frokostmøter med tema grønne og innovative anskaffelser ble arrangert av Difi (2010-2011) og NHO (2012-2014).
 • Fairtrade frokostmøte

  Frokostmøter om miljøkrav ved offentlige anskaffelser

  Frokostmøter offentlige anskaffelser