AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

 • Eldre prosjekter

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • Hamang elveamfi

  Hamang – klimavennlig forvandling i Sandvika

  Når E16 legges i tunnel skal industriområdet Hamang forvandles til et klimavennlig bo- og arbeidssted – nær Sandvika stasjon og med Sandvikselva som den blåe attraksjonen.
 • Strømsø Alliance arkitekter

  Klimatilpasning - bydel Strømsø som eksempel

  Sentrumsbydelen Strømsø er Drammen kommunes satsingsområde på klimavennlig byutvikling og et områdeprosjekt i Framtidens byer og programmet FutureBuilt. Starten på prosessen ble markert av arkitektkonkurransen ”En by å leve i” som varte fra 2009 til 2010. Konkurransen fokuserte på klimaeffektiv områdeutvikling på Strømsø, men tok imidlertid ikke for seg bydelens sårbarhet for dagens og fremtidens klima. Bydelen Strømsø er flat og lavtliggende, og kan derfor bli utsatt for både flom i Drammenselva og flom fra sidevassdrag ved særlig intens nedbør.
 • Anskaffelsesstrategi

  Oslo kommunes nye anskaffelsesstrategi legger økt vekt på innovasjon.
 • DSC_0006

  Forestillingen "Rundt og rundt" har vært vist for alle elevene på 1.-4. trinn.

  Scenekompaniet AS har laget musikkteaterforestillingen "Rundt og rundt". Dette forrykende showet om søppel for barn ble vist for alle elever på 1.-4. skoletrinn i 2011.
 • Andersen1

  Gjenbruk av bygningsdeler og inventar

  Da Borge Skole skulle rives, fikk innbyggerne anledning til å gå på skattejakt i skoleinteriøret.
 • makelos_8_mars_web

  Motevisning med retroklær og kvinnehåndarbeid

  Makeløs Redesign inviterer byens befolkning til en annerledes motevisning med antrekk som tar utgangspunkt i gammelt kvinnehåndarbeid. Klærne redesignes inn i nye spennende kreasjoner. Retro og second hand er miljøvennlig og gir muligheter til særegne og helhetlige antrekk. Gjennom en slik visning ønsker Halkjelsvik å gi idéer og inspirasjon til alle, og å vise at dette kan gjøres med enkle grep.
 • gatelys

  Belysningsplan for Sarpsborg sentrum

  I samarbeid med kommune, næringsliv, politiet med flere er det laget en lbelysningsplan for Sarpsborg sentrum. Oppfølging av planen vil være et bidrag til utvikling av et bedre bymiljø i Sarpsborg.
 • Fossen

  Bedre forberedt på storflom i Sarpsfossen

  En modell av Sarpsfossen ved SINTEFs laboratorium skal gjøre kraftverkene og områdene ellers ved Sarpsfossen best mulig forberedt om det skulle bli storflom igjen.
 • nedbørsmåler

  Online nedbørsmålere i Sarpsborg

  Nedbørsmålere gir online målinger for å få dokumentasjon og øke kunnskapen om lokal nedbør. Det er utplassert seks nedbørsmålere rundt i Sarpsborg kommune.
 • papirløs

  Papirløse møter - for politikere og administrasjon

  «Papirløse møter» er innført i Sarpsborg. Alle politiske organ er nå papirløse, i tillegg til kommuneledelsen.