AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • Innføring av miljøledelse i Bergen kommune

  Bergen kommune skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer. Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp i all virksomhet og planlegging Bystyret vedtok 2007 at Bergen kommune skal innføre miljøledelse i hele virksomheten. Å innføre miljøledelse vil si å innarbeide miljøhensyn i kommunens strategiske beslutninger så vel som i daglig drift. Typiske elementer i miljøledelse er utforming av miljøpolitikk og mål, gjennomføring av miljøtiltak og kontinuerlig forbedringsarbeid.
 • Anskaffelsesstrategi

  Oslo kommunes nye anskaffelsesstrategi legger økt vekt på innovasjon.
 • Forbruksbevisste kommunale virksomheter, kjøp av klimakvoter

  Kjøp av klimakvoter for tjenestereiser. Kvoteutgiftene belastes den enkelte avdeling for å gjøre miljøkostnadene mer synlige.
 • Renoapp

  Renovasjonsapp

  I samarbeid med Bærum kommune utviklet et team av fem sommerstudenter i Accenture en mobilapp for forenklet avfallshåndtering i Bærum. Appen skulle bidra til at innbyggerne sparer tid og gjør det enkelt og praktisk å være miljøvennlig. I tillegg til å utvikle selve mobilappen, forberedte studentene et opplegg for kommunikasjon og implementering av appen for kommunen.
 • DSC_0006

  Forestillingen "Rundt og rundt" har vært vist for alle elevene på 1.-4. trinn.

  Scenekompaniet AS har laget musikkteaterforestillingen "Rundt og rundt". Dette forrykende showet om søppel for barn ble vist for alle elever på 1.-4. skoletrinn i 2011.
 • redesign

  Gjenbrukskonkurranse

  Konkurransen er åpen for alle som bor i Tromsø eller Karsløy kommune. Målet er å engasjere alle til å få en god holdning til gjenbruk og ombruk før tingene blir til avfall.
 • nansen

  Møteplasser

  2 prosjekter er her innmeldt for nye prosjektmidler innenfor Bymiljø i Framtidens byer. Ønsket er å oppgradere fysiske og sosiale forhold for å skape gode møteplasser. Det ene er Stakkevollan boligområde og det andre er Nansenplass i Tromsø sentrum.
 • søppel

  Aktivt miljø- og klimagassregnskap for avfallssektoren i kommunen.

  Ved å måle hvor flinke innbyggerne er til å sortere avfall så får kommunene en oversikt for kommunen, og en mulighet til å forstå hva som kan forbedres.
 • Redusere utslipp av deponigass

  Status for de to deponiene Holskogen: Det foreligger planer for oppgradering av miljøtilstanden på Holskogen, og i den forbindelse vil oppgradering av gassanlegget bli vurdert. Sørlandsparken: Utbedring av gassanlegget er er krevende pga motorsportaktivitet på anlegget, og er derfor utsatt inntil videre.
 • Økt ombruk

  Økt ombruk, gjenvinningsstasjoner og frivillige organisasjoner Avfall sør har etablert brukthaller på gjenvinningsstasjoner. Det arbeides kontinuerlig for å videreutvikle brukthaller og etablere samarbeid med frivillige organisasjoner med mer for å øke gjenbruk.