AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • Økt ombruk

  Økt ombruk, gjenvinningsstasjoner og frivillige organisasjoner Avfall sør har etablert brukthaller på gjenvinningsstasjoner. Det arbeides kontinuerlig for å videreutvikle brukthaller og etablere samarbeid med frivillige organisasjoner med mer for å øke gjenbruk.
 • Andersen1

  Gjenbruk av bygningsdeler og inventar

  Da Borge Skole skulle rives, fikk innbyggerne anledning til å gå på skattejakt i skoleinteriøret.
 • makelos_8_mars_web

  Motevisning med retroklær og kvinnehåndarbeid

  Makeløs Redesign inviterer byens befolkning til en annerledes motevisning med antrekk som tar utgangspunkt i gammelt kvinnehåndarbeid. Klærne redesignes inn i nye spennende kreasjoner. Retro og second hand er miljøvennlig og gir muligheter til særegne og helhetlige antrekk. Gjennom en slik visning ønsker Halkjelsvik å gi idéer og inspirasjon til alle, og å vise at dette kan gjøres med enkle grep.
 • gatelys

  Belysningsplan for Sarpsborg sentrum

  I samarbeid med kommune, næringsliv, politiet med flere er det laget en lbelysningsplan for Sarpsborg sentrum. Oppfølging av planen vil være et bidrag til utvikling av et bedre bymiljø i Sarpsborg.
 • IMG_2636

  Tilrettelegging for ladbare biler

  Økt bruk av ladbare biler kan være et bidrag til reduserte klimagassutslipp, samtidlig som ladbare biler kan bidra positivt til bedre lokal luftkvalitet og mindre støy. Sarpsborg kommune har vedtatt en strategi for ladeinfrastruktur som beskriver hvordan man kan tilrettelegge for økt bruk av ladbare kjøretøy.
 • sssss

  SMART til jobben

  Transport til og fra jobben på andre måter enn i bilen gir et viktig bidrag til et bedre miljø både lokalt og globalt. SMART til jobben aksjonen er satt i gang for å inspirere og informere egne ansatte om de positive aspektene ved å la bilen stå.
 • Fossen

  Bedre forberedt på storflom i Sarpsfossen

  En modell av Sarpsfossen ved SINTEFs laboratorium skal gjøre kraftverkene og områdene ellers ved Sarpsfossen best mulig forberedt om det skulle bli storflom igjen.
 • nedbørsmåler

  Online nedbørsmålere i Sarpsborg

  Nedbørsmålere gir online målinger for å få dokumentasjon og øke kunnskapen om lokal nedbør. Det er utplassert seks nedbørsmålere rundt i Sarpsborg kommune.
 • IMG_2472

  Forbausende byfest

  Byfesten er et arrangement som skal inspirere og vise alternativ bruk av byen på en kreativ og grønn måte.
 • papirløs

  Papirløse møter - for politikere og administrasjon

  «Papirløse møter» er innført i Sarpsborg. Alle politiske organ er nå papirløse, i tillegg til kommuneledelsen.