AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • Vann, avløp og overvann (flom) og snø: Redusere ulemper ved større snøfall.

  Vann, avløp og overvann (flom) og snø: Redusere ulemper ved større snøfall.
 • enøøk

  ENØK i eksisterende borettslagsbygg.

  ENØK sin visjon er at vi skal kunne bruke energien på en slik måte at vi reduserer forbruket uten at vi senker kravet til komfort. Omfattende rehabilitering har gitt betydelige energibesparelser i Tinnbo og Vågsbygd borettslag.
 • rushtid

  Rushtidsavgift eller event andre tiltak som gir tilsvarende effekt

  Tidsdifferensierte bompengetakster vedtatt i mai 2012. Innføres i 2013.
 • METRO

  Bussmetro-visjonen blir virkelighet

  I samarbeid med Statens Vegvesen, fylkeskommune og kollektivselskapene har det blitt utarbeidet en overordnet plan som i 2011 ble politisk vedtatt som regional plan for utarbeidelse av bussmetroen.
 • GS Åpning Ryen Solsletta

  Stimulere til økt sykling

  Sykkeltrafikken økte med 10% per år i 2009 og 2010. 9 % av alle reiser i Kristiansand foregikk med sykkel i 2009 ifølge den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Det er høyest av Framtidens byer, og en veldig positiv utvikling. Kristiansand er med dette den beste blant de store byene i Norge.
 • elbil

  Miljøoppfølging av kommunens bilpolicy

  Byrådet behandlet i møte 15.11.06 en sak vedrørende organisering av kommunens bilforvaltningsfunksjoner. I den forbindelse ble blant annet forslaget om at det skulle utarbeides en bilpolicy for Bergen kommune vedtatt. Finansbyråden ble gitt fullmakt til å utrede og iverksette denne bilpolicyen. I arbeidet skulle det tas hensyn til miljø, økonomi og andre relevante forhold.
 • blått flagg

  Blått flagg

  Formålet med Blått Flagg er å fremme bærekraftig utvikling ved strender og marinaer, gjennom strenge krav når det gjelder miljøledelse, vannkvalitet, sikkerhet og service, miljøopplæring og informasjon.
 • Stimulere til ombruk og bytteordninger - Redesign

  Arrangementet Redesign ble gjennomført i 2011 og 2012. Redesign satte fokus på gjenbruk.